املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک الهيه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
83627تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش190کارشناسیکارشناسی1395/06/10
83226تهرانالهیهآپارتمانفروش25015,500,0003,875,000,0001395-06-06
83220تهرانالهیهمستغلاتفروش94623,000,00018,400,000,0001395-06-06
83218تهرانالهیهآپارتمانفروش13514,000,0001,890,000,0001395-06-06
81830تهرانالهیهآپارتمانفروش22010,000,000200,000,0001395-05-23
81235تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش19818,000,0003,564,000,0001395-05-18
81219تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش20212,000,0001395-05-18
81218تهرانالهیهآپارتمانفروش25013,500,0003,375,000,0001395-05-18
80874تهرانالهیهآپارتمانفروش2503,000,000700,000,0001395-05-14
80866تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش19616,000,0003,136,000,0001395-05-14
80477تهرانالهیهآپارتمانفروش23714,000,0003,318,000,0001395-05-12
80468تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش19617,000,0003,332,000,0001395-05-12
80290تهرانالهیهآپارتمانفروش21213,000,0002,756,000,0001395-05-10
80275تهرانالهیهآپارتمانفروش12514,000,0001,750,000,0001395-05-10
80142تهرانالهیهمستغلاتفروش95018,000,00017,100,000,0001395-05-07
80130تهرانالهیهآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001395-05-07
79851تهرانالهیهآپارتمانفروش9610,000,000960,000,0001395-05-04
79832تهرانالهیهآپارتمانفروش19412,000,0002,328,000,0001395-05-04
79716تهرانالهیهمستغلاتفروش1,74612,000,00020,952,000,0001395-05-02
79696تهرانالهیهمستغلاتفروش84026,000,00016,120,000,0001395-05-02
79199تهرانالهیهمستغلاتفروش1,7465,000,000,0001395-04-28
79160تهرانالهیهآپارتمانفروش15513,000,0002,015,000,0001395-04-28
79159تهرانالهیهآپارتمانفروش30317,000,0005,151,000,0001395-04-28
78930تهرانالهیهآپارتمانفروش16512,000,0002,000,000,0001395-04-26
78922تهرانالهیهآپارتمانفروش25020,000,0005,000,000,0001395-04-26
Page top