املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک الهيه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86984تهرانالهیهآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001395/07/17
86983تهرانالهیهآپارتمانفروش24019,000,0004,560,000,0001395/07/17
86982تهرانالهیهآپارتمانفروش20114,000,0002,814,000,0001395/07/17
86397تهرانالهیهآپارتمانفروش37021,000,0007,770,000,0001395/07/10
86119تهرانالهیهویلافروش1,20014,000,0001395/07/06
86120تهرانالهیهآپارتمانپیش فروش34025,000,0008,500,000,0001395/07/06
86121تهرانمیدان تختیآپارتمانفروش25013,500,0001395/07/06
85841تهرانالهیهآپارتمانفروش21015,000,0003,150,000,0001395/07/04
85840تهرانالهیهآپارتمانفروش33725,000,0008,425,000,0001395/07/04
85547تهرانالهیهآپارتمانفروش27516,000,0004,400,000,0001395/06/31
83627تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش190کارشناسیکارشناسی1395/06/10
83226تهرانالهیهآپارتمانفروش25015,500,0003,875,000,0001395-06-06
83220تهرانالهیهمستغلاتفروش94623,000,00018,400,000,0001395-06-06
83218تهرانالهیهآپارتمانفروش13514,000,0001,890,000,0001395-06-06
81830تهرانالهیهآپارتمانفروش22010,000,000200,000,0001395-05-23
81235تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش19818,000,0003,564,000,0001395-05-18
81219تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش20212,000,0001395-05-18
81218تهرانالهیهآپارتمانفروش25013,500,0003,375,000,0001395-05-18
80874تهرانالهیهآپارتمانفروش2503,000,000700,000,0001395-05-14
80866تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش19616,000,0003,136,000,0001395-05-14
80477تهرانالهیهآپارتمانفروش23714,000,0003,318,000,0001395-05-12
80468تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش19617,000,0003,332,000,0001395-05-12
80290تهرانالهیهآپارتمانفروش21213,000,0002,756,000,0001395-05-10
80275تهرانالهیهآپارتمانفروش12514,000,0001,750,000,0001395-05-10
80142تهرانالهیهمستغلاتفروش95018,000,00017,100,000,0001395-05-07
80130تهرانالهیهآپارتمانفروش1618,500,0001,368,500,0001395-05-07
79851تهرانالهیهآپارتمانفروش9610,000,000960,000,0001395-05-04
79832تهرانالهیهآپارتمانفروش19412,000,0002,328,000,0001395-05-04
79716تهرانالهیهمستغلاتفروش1,74612,000,00020,952,000,0001395-05-02
79696تهرانالهیهمستغلاتفروش84026,000,00016,120,000,0001395-05-02
Page top