املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک الهيه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90114تهرانالهیهاداریرهن و اجاره726,000,00050,000,0001395/09/16
90381تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره804,500,00055,000,0001395/09/16
92475تهرانالهیهاداریرهن50160,000,0001395/09/15
92474تهرانالهیهاداریرهن و اجاره1405,000,000100,000,0001395/09/15
92389تهرانالهیهآپارتمانفروش11412,000,0001,368,000,0001395/09/15
92255تهرانالهیهآپارتمانرهن330650,000,0001395/09/14
92254تهرانالهیهآپارتمانرهن65160,000,0001395/09/14
92253تهرانالهیهآپارتمانرهن54140,000,0001395/09/14
91925تهرانالهیهآپارتمانفروش11412,000,00013,6801395/09/09
91700تهرانالهیهآپارتمانفروش15513,000,0002,015,000,0001395/09/05
91699تهرانالهیهآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395/09/05
91698تهرانالهیهآپارتمانفروش21816,000,0003,488,000,0001395/09/05
91544تهرانالهیهمستغلاتفروش1,75011,000,0001395/09/03
91188تهرانپل رومیآپارتمانفروش26213,500,0003,537,000,0001395/09/01
91187تهرانالهیهآپارتمانفروش17311,500,0001,989,500,0001395/09/01
91229تهرانالهیهآپارتمانرهن180350,000,0001395/09/01
91106تهرانالهیهآپارتمانفروش17112,000,0002,052,000,0001395/08/29
91105تهرانالهیهآپارتمانفروش17311,500,0001,989,500,0001395/08/29
91104تهرانالهیهآپارتمانفروش26213,500,0003,537,000,0001395/08/29
91091تهرانالهیهآپارتمانمعاوضه33725,000,0008,500,000,0001395/08/28
91090تهرانالهیهآپارتمانمعاوضه33725,000,0008,500,000,0001395/08/28
91010تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره34520,000,000350,000,0001395/08/27
91009تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1127,000,00050,000,0001395/08/27
90919تهرانالهیهآپارتمانفروش14818,000,0002,664,000,0001395/08/26
90837تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره1037,000,000100,000,0001395/08/25
90706تهرانالهیهآپارتمانفروش12513,500,0001,687,500,0001395/08/25
90574تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره853,500,00050,000,0001395/08/24
90383تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره35020,000,000350,000,0001395/08/23
90407تهرانپل رومیمستغلاترهن و اجاره36040,000,000400,000,0001395/08/23
90081تهرانالهیهآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395/08/20
Page top