املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک الهيه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95440تهرانالهیهآپارتمانرهن95240,000,0001395/12/11
90771تهرانالهیهآپارتماناجاره1806,000,0001395/10/16
95296تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1526,000,000100,000,0001395/10/16
95297تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره148کارشناسیکارشناسی1395/10/16
95218تهرانالهیهآپارتمانفروش1169,000,0001,044,000,0001395/10/13
95074تهرانالهیهآپارتمانفروش36018,000,0001395/10/09
95062تهرانپل رومیاداریرهن و اجاره1306,000,000100,000,0001395/10/08
95033تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره27220,000,000100,000,0001395/10/08
94175تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1405,500,00050,000,0001395/10/08
94753تهرانالهیهکلنگیفروش36412,000,000,0001395/10/07
94752تهرانالهیهآپارتمانفروش36018,000,0001395/10/07
94452تهرانالهیهآپارتمانرهن3351,000,000,0001395/10/05
94290تهرانالهیه آپارتمانرهن و اجاره25014,000,000100,000,0001395/10/02
94289تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره25212,000,000100,000,0001395/10/02
94291تهرانالهیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1204,000,000100,000,0001395/10/02
90379تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره2857,000,000700,000,0001395/09/29
93759تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره22510,000,000150,000,0001395/09/28
93701تهرانالهیهآپارتمانفروش28514,000,0004,000,000,0001395/09/28
93700تهرانالهیهآپارتمانفروش12514,500,0001,812,500,0001395/09/28
93664تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره20014,000,000100,000,0001395/09/25
93663تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1236,000,000120,000,0001395/09/25
93548تهرانالهیهآپارتمانفروش28513,000,0001395/09/24
93547تهرانالهیهآپارتمانفروش1169,000,0001,044,000,0001395/09/24
93546تهرانالهیهآپارتمانفروش20515,000,0001395/09/24
93469تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1307,000,00060,000,0001395/09/23
93380تهرانالهیهاداریرهن125500,000,0001395/09/22
93114تهرانالهیهآپارتمانفروش14015,000,0001395/09/21
92984تهرانالهیه - گلنارآپارتمانفروش17411,500,0002,000,000,0001395/09/18
92843تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1206,000,00060,000,0001395/09/17
92759تهرانالهیهآپارتمانفروش14015,000,0002,100,000,0001395/09/17
Page top