املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78167تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1126,800,000761,600,0001395-04-20
78166تهراناقدسیه - فیروز بخش آپارتمانفروش12813,000,0001,664,000,0001395-04-20
75647تهراناقدسیهآپارتمانفروش18313,500,0002,470,500,0001395-03-16
75036تهراناقدسیهآپارتمانفروش18513,000,0002,405,000,0001395-03-08
75042تهراناقدسیهآپارتمانفروش12813,500,0001,728,000,0001395-03-08
75045تهراناقدسیهآپارتمانفروش2038,000,0001,624,000,0001395-03-08
74815تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش2038,000,0001,624,000,0001395-03-04
73701تهراناقدسیه - سپند آپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395-02-08
73439تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1509,200,0001,380,000,0001395-02-06
72733تهراناقدسیهآپارتمانفروش806,500,000520,000,0001395-01-30
72355تهراناقدسیه - سپند آپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001395-01-25
71914تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش140کارشناسیکارشناسی1395-01-22
71583تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش140کارشناسیکارشناسی1395-01-17
70848تهرانصاحبقرانیهآپارتمانفروش1418,000,0001,128,000,0001395-01-16
71424تهراناقدسیهکلنگیفروش20050,000,0001395-01-15
71352تهرانبلور اوشان آپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001395-01-14
71275تهراناقدسیهآپارتمانفروش9012,500,0001,125,000,0001395-01-14
71295تهراناقدسیهآپارتمانفروش14014,000,0001,960,000,0001395-01-14
71189تهراناقدسیهآپارتمانفروش12815,000,0001,920,000,0001394-12-24
71120تهراناراجآپارتمانفروش1335,050,000670,000,0001394-12-22
70832تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-12-17
70868تهراننوبنیادآپارتمانفروش686,540,000445,000,0001394-12-17
70684تهراناقدسیهآپارتمانفروش1036,800,000700,400,0001394-12-15
70685تهراناقدسیهکلنگیفروش9815,591,0002,900,000,0001394-12-15
70713تهراناقدسیهآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001394-12-15
62845تهراناقدسیهآپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001394-12-13
70416تهراناقدسیهآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001394-12-11
70169تهراناقدسیهآپارتمانفروش1255,900,000737,500,0001394-12-09
70187تهراناقدسیهآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394-12-09
70206تهراناقدسیهکلنگیفروش4502,400,000,0001394-12-09
Page top