املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92388تهراناقدسیهآپارتمانفروش19517,000,0003,315,000,0001395/09/15
92387تهراناقدسیهآپارتمانفروش1679,000,0001,503,000,0001395/09/15
92386تهراناقدسیهآپارتمانفروش14013,000,0001,820,000,0001395/09/15
92250تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره752,300,00025,000,0001395/09/14
92252تهرانشهرک دانشگاه آپارتمانرهن و اجاره1001,300,00025,000,0001395/09/14
92249تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1053,500,00030,000,0001395/09/14
92248تهراناقدسیهآپارتمانرهن280550,000,0001395/09/14
92119تهراناقدسیهآپارتمانفروش14313,000,0001,859,000,0001395/09/13
92118تهراناقدسیهآپارتمانفروش19517,000,0003,315,000,0001395/09/13
92117تهراناقدسیهآپارتمانفروش20014,000,0001395/09/13
92019تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره932,300,00040,000,0001395/09/11
90918تهرانشهرک گلها آپارتمانرهن و اجاره1002,400,00080,000,0001395/09/09
91927تهراناقدسیهآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001395/09/09
91926تهراناقدسهآپارتمانفروش1335,939,000790,000,0001395/09/09
91796تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره902,350,00035,000,0001395/09/07
91724تهراناقدسیهآپارتمانفروش908,500,000765,000,0001395/09/06
91723تهراناقدسیهآپارتمانفروش838,500,000705,500,0001395/09/06
91697تهراناقدسیهآپارتمانفروش1078,500,000909,500,0001395/09/05
91696تهراناقدسیهآپارتمانفروش12210,000,0001,220,000,0001395/09/05
91695تهراناقدسیهآپارتمانفروش1506,200,000930,000,0001395/09/05
91622تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره952,300,00040,000,0001395/09/03
91624تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1658,000,000100,000,0001395/09/03
91623تهرانشهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره902,300,00045,000,0001395/09/03
91543تهراناقدسیهآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395/09/03
91541تهراناقدسیهآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001395/09/03
91474تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1503,500,000100,000,0001395/09/02
91472تهراناقدسیهآپارتمانرهن110270,000,0001395/09/02
91230تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1404,000,00020,000,0001395/09/01
91232تهرانشهرک دانشگاهآپارتمانرهن و اجاره1001,300,00025,000,0001395/09/01
91231تهرانبلوار اوشانآپارتمانرهن و اجاره752,000,00020,000,0001395/09/01
Page top