املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
93019تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن و اجاره1306,000,000100,000,0001395/09/18
93018تهرانشهرک ابوذرآپارتمانرهن و اجاره722,300,00025,000,0001395/09/18
92983تهراناقدسیهآپارتمانفروش1466,700,000978,200,0001395/09/18
92848تهرانارتشآپارتمانرهن و اجاره1463,500,00050,000,0001395/09/17
92847تهرانارتشآپارتمانرهن و اجاره774,000,00030,000,0001395/09/17
92844تهراناقدسیه - سپندآپارتمانرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/09/17
92758تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش18013,000,0002,340,000,0001395/09/17
92757تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش23012,000,0001395/09/17
92606تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1752,100,000155,000,0001395/09/16
92605تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1172,000,00090,000,0001395/09/16
92388تهراناقدسیهآپارتمانفروش19517,000,0003,315,000,0001395/09/15
92387تهراناقدسیهآپارتمانفروش1679,000,0001,503,000,0001395/09/15
92386تهراناقدسیهآپارتمانفروش14013,000,0001,820,000,0001395/09/15
92250تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره752,300,00025,000,0001395/09/14
92252تهرانشهرک دانشگاه آپارتمانرهن و اجاره1001,300,00025,000,0001395/09/14
92249تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1053,500,00030,000,0001395/09/14
92248تهراناقدسیهآپارتمانرهن280550,000,0001395/09/14
92119تهراناقدسیهآپارتمانفروش14313,000,0001,859,000,0001395/09/13
92118تهراناقدسیهآپارتمانفروش19517,000,0003,315,000,0001395/09/13
92117تهراناقدسیهآپارتمانفروش20014,000,0001395/09/13
92019تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره932,300,00040,000,0001395/09/11
90918تهرانشهرک گلها آپارتمانرهن و اجاره1002,400,00080,000,0001395/09/09
91927تهراناقدسیهآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001395/09/09
91926تهراناقدسهآپارتمانفروش1335,939,000790,000,0001395/09/09
91796تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره902,350,00035,000,0001395/09/07
Page top