املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27970تهراناقدسیهآپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393-09-20
27588تهراناقدسیهآپارتمانفروش978,500,000824,500,0001393-09-18
27602تهراناقدسیهآپارتمانفروش765,000,000380,000,0001393-09-18
27217تهرانسوهانک آپارتمانفروش1288,000,0001,024,000,0001393-09-13
27218تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1217,500,000907,500,0001393-09-13
27221تهرانشهرک ولیعصر آپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001393-09-13
26526تهراناقدسیهآپارتمانفروش1526,300,000957,600,0001393-09-09
26452تهراناقدسیهآپارتمانفروش1227,500,000915,000,0001393-09-08
26505تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش2757,500,0002,062,500,0001393-09-08
26509تهراناقدسیه - سپند آپارتمانفروش2757,500,0002,062,500,0001393-09-08
26516تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,600,000660,000,0001393-09-08
25249تهراناقدسیهکلنگیفروش16010,000,0001,600,000,0001393-08-24
25250تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001393-08-24
25263تهراناقدسیهآپارتمانفروش785,500,000429,000,0001393-08-24
25357تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش36015,000,0005,400,000,0001393-08-24
24370تهراناقدسیهآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393-08-18
24371تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1057,800,000819,000,0001393-08-18
24393تهراناقدسیهآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001393-08-18
24407تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14014,000,0001,960,000,0001393-08-18
24139تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش966,900,000662,400,0001393-08-15
24140تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1087,600,000820,800,0001393-08-15
24141تهراناقدسیهمستغلاتفروش1655,835,0001,750,000,0001393-08-15
23930تهراناقدسیهآپارتمانفروش905,800,000522,000,0001393-08-11
23931تهراناقدسیهآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393-08-11
23933تهراناقدسیهکلنگیفروش7,50032,000,0001393-08-11
23521تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش807,800,000624,000,0001393-08-08
23522تهراناقدسیهآپارتمانفروش1345,500,000737,000,0001393-08-08
23523تهراناقدسیهآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001393-08-08
23524تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش673,880,000260,000,0001393-08-08
23401تهراناراج - گلزارآپارتمانفروش1356,100,000823,500,0001393-08-07
Page top