املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29930تهراناقدسیهآپارتمانفروش1056,600,000693,000,0001393-10-09
29856تهراناقدسیهآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001393-10-08
29857تهراناقدسیهآپارتمانفروش576,800,000387,600,0001393-10-08
29878تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1317,500,000982,500,0001393-10-08
29644تهراناقدسیهآپارتمانفروش12813,000,0001,664,000,0001393-10-07
29474تهراناقدسیهآپارتمانفروش815,358,025434,000,0001393-10-06
29363تهراناقدسیهآپارتمانفروش10410,200,0001,060,800,0001393-10-05
29364تهراناقدسیهآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393-10-05
29163تهراناقدسیهآپارتمانفروش756,300,000472,500,0001393-10-03
28683تهراناقدسیهآپارتمانفروش806,375,000510,000,0001393-09-29
28759تهراناقدسیهآپارتمانفروش907,600,000684,000,0001393-09-29
28817تهراناقدسیهآپارتمانفروش817,700,000623,700,0001393-09-29
28825تهراناقدسیهآپارتمانفروش10013,000,0001,300,000,0001393-09-29
28428تهراناقدسیهآپارتمانفروش855,650,000480,000,0001393-09-26
28449تهراناقدسیهآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393-09-26
28458تهراناقدسیهآپارتمانفروش786,100,000475,800,0001393-09-26
28074تهراناقدسیهکلنگیفروش735کارشناسیکارشناسی1393-09-23
28075تهراناقدسیهآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-09-23
28077تهراناقدسیهآپارتمانفروش1126,800,000761,600,0001393-09-23
28083تهراناقدسیهآپارتمانفروش946,900,000648,600,0001393-09-23
28120تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1409,500,0001,330,000,0001393-09-23
28180تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14811,500,0001,702,000,0001393-09-23
28181تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش13913,000,0001,807,000,0001393-09-23
28184تهراناقدسیهآپارتمانفروش864,655,000400,000,0001393-09-23
28185تهرانشهرک قائمآپارتمانفروش1405,700,000798,000,0001393-09-23
28189تهراناقدسیهآپارتمانفروش967,500,000720,000,0001393-09-23
28208تهراناقدسیهآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393-09-23
28210تهراناقدسیهآپارتمانفروش577,000,000399,000,0001393-09-23
27965تهراناقدسیهآپارتمانفروش765,000,000380,000,0001393-09-20
27966تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1305,500,000715,000,0001393-09-20
Page top