املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94123تهراناقدسیهآپارتمانفروش28012,500,0003,500,000,0001395/10/01
94019تهرانشهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره1033,500,00050,000,0001395/09/30
93885تهراناقدسیهآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001395/09/30
93887تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش17815,000,0001395/09/30
93883تهراناقدسیهآپارتمانفروش1446,500,000936,000,0001395/09/30
92251تهراناقدسیهآپارتمانرهن150340,000,0001395/09/29
93758تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1202,300,00050,000,0001395/09/28
93699تهراناراج آپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001395/09/28
93698تهراناقدسیهآپارتمانفروش2373,500,000,0001395/09/28
93697تهراناقدسیهآپارتمانفروش13016,000,0002,080,000,0001395/09/28
93666تهرانصاحبقرانیهآپارتمانرهن80240,000,0001395/09/25
93667تهراناقدسیهآپارتمانرهن130390,000,0001395/09/25
93545تهراناقدسیهآپارتمانفروش1458,500,0001395/09/24
93544تهراناقدسیهآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001395/09/24
93543تهراناقدسیهآپارتمانفروش1346,700,000897,800,0001395/09/24
93542تهراناقدسیهآپارتمانفروش23012,000,0002,760,000,0001395/09/24
93382تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1501,000,000300,000,0001395/09/22
93185تهراناقدسیهآپارتمانرهن2281,000,000,0001395/09/21
93182تهرانپاسداران شمالیاداریرهن145620,000,0001395/09/21
93181تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1653,900,000100,000,0001395/09/21
93019تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن و اجاره1306,000,000100,000,0001395/09/18
93018تهرانشهرک ابوذرآپارتمانرهن و اجاره722,300,00025,000,0001395/09/18
92983تهراناقدسیهآپارتمانفروش1466,700,000978,200,0001395/09/18
92848تهرانارتشآپارتمانرهن و اجاره1463,500,00050,000,0001395/09/17
92847تهرانارتشآپارتمانرهن و اجاره774,000,00030,000,0001395/09/17
92844تهراناقدسیه - سپندآپارتمانرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/09/17
92758تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش18013,000,0002,340,000,0001395/09/17
92757تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش23012,000,0001395/09/17
92606تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1752,100,000155,000,0001395/09/16
92605تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1172,000,00090,000,0001395/09/16
Page top