املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
47989تهراناقدسیهآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-04-20
47655تهرانبزرگراه ارتشآپارتمانفروش965,000,000480,000,0001394-04-15
47654تهراناقدسیهآپارتمانفروش1245,500,000682,000,0001394-04-15
47653تهراناقدسیهآپارتمانفروش12517,000,0002,125,000,0001394-04-15
44940تهرانموحد دانشآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-04-13
47389تهراناقدسیهکلنگیفروش30010,605,0001,750,000,0001394-04-13
47390تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,900,000750,000,0001394-04-13
47391تهراناقدسیهآپارتمانفروش1207,700,000924,000,0001394-04-13
47018تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش15111,500,0001,736,500,0001394-04-08
47019تهرانبزرگراه ارتشآپارتمانفروش12810,500,0001,344,000,0001394-04-08
46597تهراناقدسیهآپارتمانفروش11511,700,0001,350,000,0001394-04-06
46624تهراناقدسیهآپارتمانفروش1456,500,000942,500,0001394-04-06
46642تهراناقدسیهآپارتمانفروش776,750,000520,000,0001394-04-06
46160تهراناقدسیه - شهرک قائمآپارتمانفروش1084,660,000504,000,0001394-04-02
46161تهراناقدسیهآپارتمانفروش1758,500,0001,487,500,0001394-04-02
46175تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,300,000636,000,0001394-04-02
45795تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-03-31
45017تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-03-24
45035تهراناقدسیهکلنگیفروش31010,000,0001,600,000,0001394-03-24
44542تهراناقدسیهآپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001394-03-19
44549تهراناقدسیه - گلهاآپارتمانفروش865,000,000430,000,0001394-03-19
43977تهراناقدسیهآپارتمانفروش2507,000,0001,750,000,0001394-03-11
43978تهراناقدسیهآپارتمانفروش1045,200,000540,800,0001394-03-11
44000تهراناقدسیهآپارتمانفروش1557,500,0001,162,500,0001394-03-11
44021تهراناقدسیهآپارتمانفروش984,790,000470,000,0001394-03-11
Page top