املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
59678تهراناقدسیهکلنگیفروش35011,875,0001,900,000,0001394-08-16
20948تهراناقدسیهکلنگیفروش50055,000,00061,000,000,0001394-08-15
59337تهراناقدسیهآپارتمانفروش13016,000,0002,080,000,0001394-08-12
59365تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش14013,000,0001,820,000,0001394-08-12
59130تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001394-08-10
58847تهراناقدسیه - ازگلآپارتمانفروش978,000,000776,000,0001394-08-06
58846تهرانسوهانکآپارتمانفروش1345,500,000737,000,0001394-08-06
58863تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-08-06
58588تهراناقدسیهآپارتمانفروش21011,500,0002,415,000,0001394-08-03
58330تهراناقدسیهآپارتمانفروش2116,635,0001,400,000,0001394-07-29
58367تهراناقدسیهآپارتمانفروش1145,100,000580,000,0001394-07-29
57947تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001394-07-26
57981تهراناقدسیهآپارتمانفروش1814,800,000868,800,0001394-07-26
57818تهراناقدسیهآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-07-25
57817تهراناقدسیه - ارتشکلنگیفروش52012,500,0003,000,000,0001394-07-25
57375تهراناقدسیهآپارتمانفروش25018,500,0004,625,000,0001394-07-20
57380تهراناقدسیهکلنگیفروش33043,000,0001394-07-20
56786تهراناقدسیه - ارتشآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-07-13
56787تهراناقدسیهآپارتمانفروش21517,000,0001394-07-13
56788تهراناقدسیهآپارتمانفروش18513,500,0002,497,500,0001394-07-13
55528تهراناقدسیهمغازهفروش1565,000,000975,000,0001394-07-12
56590تهراناقدسیه - لالهآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394-07-11
56589تهراناقدسیه - اوشانآپارتمانفروش1546,500,0001,000,000,0001394-07-11
56618تهراناقدسیه - سپندآپارتمانفروش186145,000,0001394-07-11
56649تهرانآجودانیهآپارتمانفروش6310,300,000650,000,0001394-07-11
Page top