املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
68765تهراناقدسیهآپارتمانفروش12815,000,0001,920,000,0001394-11-24
68587تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,000,000635,000,0001394-11-21
68586تهراناقدسیهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394-11-21
68622تهراناقدسیهآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394-11-21
68609تهراناقدسیهآپارتمانفروش1468,000,0001,168,000,0001394-11-21
68356تهراناقدسیهآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394-11-19
68323تهراناقدسیهآپارتمانفروش1704,000,000680,000,0001394-11-19
68344تهراناقدسیهآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-11-19
68148تهراناقدسیهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001394-11-17
68154تهراناقدسیهآپارتمانفروش28012,000,0003,360,000,0001394-11-17
67847تهراناقدسیهآپارتمانفروش200کارشناسیکارشناسی1394-11-13
67861تهراناقدسیهآپارتمانفروش18013,000,0002,340,000,0001394-11-13
67532تهراناقدسیهکلنگیفروش35010,720,0002,250,000,0001394-11-10
67546تهراناقدسیهکلنگیفروش1008,500,0001,105,000,0001394-11-10
67410تهراناقدسیهآپارتمانفروش1356,000,000810,000,0001394-11-08
67442تهراناقدسیهآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394-11-08
67121تهراناقدسیهآپارتمانفروش24715,000,0003,705,000,0001394-11-06
67122تهراناقدسیهآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394-11-06
67139تهراناقدسیهکلنگیفروش21311,000,0002,288,000,0001394-11-06
67153تهراناقدسیهکلنگیفروش30010,606,0001,750,000,0001394-11-06
66857تهراناقدسیهآپارتمانفروش11718,500,0002,165,000,0001394-11-04
66858تهراناقدسیه - ارتشکلنگیفروش39010,460,0002,300,000,0001394-11-04
66900تهراناقدسیهآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394-11-04
66640تهراناقدسیهآپارتمانفروش1056,200,000651,000,0001394-11-01
66639تهراناقدسیهآپارتمانفروش12211,000,0001,342,000,0001394-11-01
Page top