املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اقدسیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
71424تهراناقدسیهکلنگیفروش20050,000,0001395-01-15
71352تهرانبلور اوشان آپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001395-01-14
71275تهراناقدسیهآپارتمانفروش9012,500,0001,125,000,0001395-01-14
71295تهراناقدسیهآپارتمانفروش14014,000,0001,960,000,0001395-01-14
71189تهراناقدسیهآپارتمانفروش12815,000,0001,920,000,0001394-12-24
71120تهراناراجآپارتمانفروش1335,050,000670,000,0001394-12-22
70832تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-12-17
70868تهراننوبنیادآپارتمانفروش686,540,000445,000,0001394-12-17
70684تهراناقدسیهآپارتمانفروش1036,800,000700,400,0001394-12-15
70685تهراناقدسیهکلنگیفروش9815,591,0002,900,000,0001394-12-15
70713تهراناقدسیهآپارتمانفروش1054,000,000420,000,0001394-12-15
62845تهراناقدسیهآپارتمانفروش1506,300,000945,000,0001394-12-13
70416تهراناقدسیهآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001394-12-11
70169تهراناقدسیهآپارتمانفروش1255,900,000737,500,0001394-12-09
70187تهراناقدسیهآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394-12-09
70206تهراناقدسیهکلنگیفروش4502,400,000,0001394-12-09
69968تهراناقدسیهآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394-12-05
69640تهراناقدسیهآپارتمانفروش957,105,000675,000,0001394-12-03
69641تهرانسوهانکآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001394-12-03
69701تهراناقدسیهآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001394-12-03
69326تهراناقدسیهآپارتمانفروش1275,000,000635,000,0001394-11-29
69327تهراناقدسیهآپارتمانفروش1184,900,000578,200,0001394-11-29
69353تهراناقدسیهآپارتمانفروش1106,200,000682,000,0001394-11-29
69362تهراناقدسیهآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-11-29
68993تهراناقدسیهآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001394-11-26
Page top