املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
61839تهرانازگلآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394-09-07
61855تهرانازگلآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-09-07
61666تهرانازگلآپارتمانفروش1177,000,000819,000,0001394-09-04
61684تهرانازگلآپارتمانفروش1509,900,0001,485,000,0001394-09-04
61411تهرانازگلآپارتمانفروش1557,800,0001,209,000,0001394-09-02
61246تهرانازگلآپارتمانفروش2007,000,0001,400,000,0001394-08-30
61247تهرانازگلآپارتمانفروش2207,000,0001,540,000,0001394-08-30
61259تهرانازگلآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001394-08-30
60850تهرانازگلآپارتمانفروش1155,200,000598,000,0001394-08-26
60603تهرانازگلآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394-08-25
60604تهرانازگلآپارتمانفروش878,850,000770,000,0001394-08-25
60648تهرانازگلآپارتمانفروش635,700,000359,100,0001394-08-25
60328تهرانازگلآپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001394-08-21
60329تهرانازگلآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-08-21
60354تهرانازگلآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394-08-21
59890تهرانازگلآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001394-08-18
59918تهرانازگلآپارتمانفروش1438,800,0001,258,400,0001394-08-18
59642تهرانازگلآپارتمانفروش1438,800,0001,258,400,0001394-08-16
59668تهرانازگلآپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001394-08-16
59333تهرانازگلآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394-08-12
59334تهرانازگلآپارتمانفروش1559,200,0001,426,000,0001394-08-12
59361تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394-08-12
59099تهرانازگلآپارتمانفروش707,500,000525,000,0001394-08-10
59100تهرانازگلآپارتمانفروش1074,500,000481,500,0001394-08-10
59128تهرانازگلآپارتمانفروش1156,960,000800,000,0001394-08-10
Page top