املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61246تهرانازگلآپارتمانفروش2007,000,0001,400,000,0001394-08-30
61247تهرانازگلآپارتمانفروش2207,000,0001,540,000,0001394-08-30
61259تهرانازگلآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001394-08-30
60850تهرانازگلآپارتمانفروش1155,200,000598,000,0001394-08-26
60603تهرانازگلآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394-08-25
60604تهرانازگلآپارتمانفروش878,850,000770,000,0001394-08-25
60648تهرانازگلآپارتمانفروش635,700,000359,100,0001394-08-25
60328تهرانازگلآپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001394-08-21
60329تهرانازگلآپارتمانفروش1457,500,0001,087,500,0001394-08-21
60354تهرانازگلآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001394-08-21
59890تهرانازگلآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001394-08-18
59918تهرانازگلآپارتمانفروش1438,800,0001,258,400,0001394-08-18
59642تهرانازگلآپارتمانفروش1438,800,0001,258,400,0001394-08-16
59668تهرانازگلآپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001394-08-16
59333تهرانازگلآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394-08-12
59334تهرانازگلآپارتمانفروش1559,200,0001,426,000,0001394-08-12
59361تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394-08-12
59099تهرانازگلآپارتمانفروش707,500,000525,000,0001394-08-10
59100تهرانازگلآپارتمانفروش1074,500,000481,500,0001394-08-10
59128تهرانازگلآپارتمانفروش1156,960,000800,000,0001394-08-10
58845تهرانازگلآپارتمانفروش1245,650,000700,000,0001394-08-06
58584تهرانازگلآپارتمانفروش1076,000,000642,000,0001394-08-03
58585تهرانازگلآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-08-03
58586تهرانازگلآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001394-08-03
58328تهرانازگلآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394-07-29
58365تهرانازگلآپارتمانفروش1155,000,000575,000,0001394-07-29
58075تهرانازگلآپارتمانفروش1459,000,0001,300,000,0001394-07-27
58109تهرانازگلآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394-07-27
57767تهرانازگلآپارتمانفروش1147,300,000832,200,0001394-07-23
57766تهرانازگلآپارتمانفروش1559,500,0001,472,500,0001394-07-23
Page top