املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
67545تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001394-11-10
67406تهرانازگلآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394-11-08
67407تهرانازگل - اراجمستغلاتفروش5407,962,00043,000,000,0001394-11-08
67435تهرانازگلآپارتمانفروش1497,600,0001,132,400,0001394-11-08
67117تهرانازگلآپارتمانفروش1404,800,000672,000,0001394-11-06
67118تهرانازگلکلنگیفروش24013,750,0001,650,000,0001394-11-06
67144تهرانازگلآپارتمانفروش966,000,000576,000,0001394-11-06
66854تهرانازگلآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001394-11-04
66896تهرانازگلآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394-11-04
66612تهرانازگلآپارتمانفروش1137,700,000870,000,0001394-11-01
66647تهرانازگلآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001394-11-01
66682تهرانازگلآپارتمانفروش1907,000,0001,330,000,0001394-11-01
66678تهرانازگلمستغلاتفروش4046,940,0002,800,000,0001394-11-01
66675تهرانازگلآپارتمانفروش1677,200,0001,202,400,0001394-11-01
66657تهرانازگلآپارتمانفروش1335,190,000690,000,0001394-11-01
66467تهرانازگلآپارتمانفروش20010,500,0002,100,000,0001394-10-27
66437تهرانازگلآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001394-10-27
66438تهرانازگلآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394-10-27
66082تهرانازگلآپارتمانفروش1456,300,000913,500,0001394-10-23
66097تهرانازگلآپارتمانفروش1355,550,000750,000,0001394-10-23
66117تهرانازگلآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001394-10-23
65915تهرانازگلآپارتمانفروش1035,300,000545,900,0001394-10-22
65916تهرانازگلآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-10-22
65928تهرانازگلآپارتمانفروش1236,500,000799,500,0001394-10-22
65701تهرانازگلآپارتمانفروش1436,500,000929,500,0001394-10-19
Page top