املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
30472تهرانازگلآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001393-10-13
30104تهرانازگلآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001393-10-10
29849تهرانازگلآپارتمانفروش945,000,000470,000,0001393-10-08
29302تهرانازگلآپارتمانفروش1515,700,000860,700,0001393-10-04
29094تهرانازگلآپارتمانفروش576,500,000370,500,0001393-10-03
29112تهرانازگلآپارتمانفروش1376,600,000904,200,0001393-10-03
29161تهرانازگلآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393-10-03
28697تهرانازگلآپارتمانفروش1509,200,0001,380,000,0001393-09-29
28814تهرانازگلآپارتمانفروش1356,200,000837,000,0001393-09-29
28831تهرانازگلآپارتمانفروش1277,500,000952,500,0001393-09-29
28069تهرانازگلآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-09-23
28070تهرانازگلآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001393-09-23
28085تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1296,200,000799,800,0001393-09-23
28130تهرانمینی سیتیکلنگیفروش16010,000,0001,600,000,0001393-09-23
27585تهراناراجآپارتمانفروش1556,500,0001,007,500,0001393-09-18
27619تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393-09-18
27214تهرانازگلآپارتمانفروش1335,600,000740,000,0001393-09-13
27224تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش937,530,000700,000,0001393-09-13
26857تهرانازگلآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001393-09-11
26890تهرانازگلآپارتمانفروش1558,200,0001,271,000,0001393-09-11
26935تهرانازگلآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001393-09-11
26460تهرانازگلآپارتمانفروش1305,600,000728,000,0001393-09-08
26461تهرانازگلآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001393-09-08
26498تهرانازگلآپارتمانفروش1215,500,000665,500,0001393-09-08
26369تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش3407,600,0001,900,000,0001393-09-02
Page top