املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26935تهرانازگلآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001393-09-11
26460تهرانازگلآپارتمانفروش1305,600,000728,000,0001393-09-08
26461تهرانازگلآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001393-09-08
26498تهرانازگلآپارتمانفروش1215,500,000665,500,0001393-09-08
26369تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش3407,600,0001,900,000,0001393-09-02
26131تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1,30011,000,00011,000,000,0001393-08-29
25779تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1246,500,000806,000,0001393-08-26
25780تهرانازگلآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-08-26
25781تهرانازگلآپارتمانفروش1445,000,000720,000,0001393-08-26
25443تهرانازگلآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001393-08-25
24365تهرانازگل - مینی سیتیمغازهفروش4316,300,0001393-08-18
24397تهرانازگلآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001393-08-18
23516تهرانازگلمغازهفروش3720,000,0001393-08-08
23517تهرانازگلآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-08-08
22693تهرانمینی سیتیاداریفروش8313,500,0001,120,500,0001393-08-03
22700تهرانازگلآپارتمانفروش1408,000,0001,120,000,0001393-08-03
22730تهرانازگلآپارتمانفروش1006,400,000640,000,0001393-08-03
22786تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,300,000530,000,0001393-08-03
22052تهرانازگلآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001393-07-26
22053تهرانازگلمغازهفروش1610,000,0001393-07-26
22054تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1055,400,000567,000,0001393-07-26
21588تهرانازگل - مینی سیتیآپارتمانفروش1086,500,000702,000,0001393-07-22
21589تهرانازگلمغازهفروش2517,000,000427,000,0001393-07-22
21285تهرانازگلآپارتمانفروش1048,500,000884,000,0001393-07-19
21286تهرانمینی سیتیمغازهفروش24300,000,0001393-07-19
20594تهرانازگلآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001393-07-10
20595تهرانازگلآپارتمانفروش885,500,000484,000,0001393-07-10
20344تهرانازگلمغازهفروش13750,000,0001393-07-08
20345تهرانازگلآپارتمانفروش777,300,000560,000,0001393-07-08
20346تهرانازگلآپارتمانفروش6610,000,000660,000,0001393-07-08
Page top