املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37407تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001393-12-14
37192تهرانازگلآپارتمانفروش1037,000,000721,000,0001393-12-13
37193تهرانازگلآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001393-12-13
36706تهرانازگلآپارتمانفروش997,000,000693,000,0001393-12-08
36707تهرانازگلآپارتمانفروش959,500,000902,500,0001393-12-07
36057تهرانازگلآپارتمانفروش988,500,000833,000,0001393-12-02
36058تهرانازگلآپارتمانفروش686,000,000408,000,0001393-12-02
35816تهرانازگلآپارتمانفروش1608,600,0001,376,000,0001393-11-30
35817تهرانازگلآپارتمانفروش1707,700,00013,090,000,0001393-11-30
35352تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1687,000,0001,176,000,0001393-11-26
35353تهرانازگلآپارتمانفروش875,800,000504,600,0001393-11-26
34559تهرانازگلآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393-11-19
34560تهرانازگلآپارتمانفروش1245,500,000682,000,0001393-11-19
33790تهرانازگلآپارتمانفروش956,100,000580,000,0001393-11-12
33791تهرانازگلآپارتمانفروش926,500,000600,000,0001393-11-12
33517تهرانازگلآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001393-11-08
33518تهرانازگلآپارتمانفروش1157,500,000862,499,9681393-11-08
32950تهرانازگلآپارتمانفروش576,500,000370,500,0001393-11-05
32951تهرانازگلآپارتمانفروش1237,000,000750,000,0001393-11-05
32807تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش947,000,000658,000,0001393-11-04
32833تهرانازگلکلنگیفروش72010,000,0007,200,000,0001393-11-04
32249تهرانازگلآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001393-10-29
32265تهرانازگلکلنگیفروش1,00011,000,0001393-10-29
32100تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-10-27
32111تهرانازگلآپارتمانفروش637,950,000500,000,0001393-10-27
31937تهرانازگلآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-10-25
31799تهرانازگلآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001393-10-24
31769تهرانازگلآپارتمانفروش1146,000,000684,000,0001393-10-24
31373تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001393-10-21
31387تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش965,200,000500,000,0001393-10-21
Page top