املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
47012تهرانازگلآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001394-04-08
46166تهرانازگلآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394-04-02
46159تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394-04-02
46173تهرانازگلآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-04-02
44536تهرانازگلآپارتمانفروش1757,500,0001,312,500,0001394-03-19
44537تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش945,500,000517,000,0001394-03-19
44538تهرانازگلکلنگیفروش72012,000,0001394-03-19
44539تهرانازگلآپارتمانفروش857,200,000612,000,0001394-03-19
43957تهرانازگلآپارتمانفروش987,000,000686,000,0001394-03-11
43958تهرانازگلآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001394-03-11
43969تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394-03-11
43973تهرانازگلآپارتمانفروش1446,500,000936,000,0001394-03-11
43760تهرانازگلآپارتمانفروش955,300,000503,500,0001394-03-09
43761تهرانازگلآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001394-03-09
43762تهرانازگلآپارتمانفروش3207,500,0002,400,000,0001394-03-09
43763تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1676,000,0001,002,000,0001394-03-09
43373تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1316,900,000900,000,0001394-03-05
43374تهرانازگلآپارتمانفروش904,800,000432,000,0001394-03-05
43375تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394-03-05
43376تهرانازگلآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001394-03-05
43381تهرانازگلآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001394-03-05
43391تهرانازگلآپارتمانفروش895,750,000511,750,0001394-03-05
43104تهرانازگلآپارتمانفروش1656,000,000990,000,0001394-03-04
42098تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001394-02-27
42099تهرانازگلآپارتمانفروش1515,700,000860,700,0001394-02-27
Page top