املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39595تهرانازگلآپارتمانفروش1107,500,000825,000,0001394-01-29
39642تهرانازگلآپارتمانفروش1335,650,000750,000,0001394-01-29
39377تهرانازگلمستغلاتفروش210کارشناسیکارشناسی1394-01-26
39378تهرانازگلآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-01-26
39379تهرانازگلآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001394-01-26
39098تهرانازگلآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394-01-24
39099تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1346,200,000830,800,0001394-01-24
38771تهرانازگلآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001394-01-20
38770تهرانازگلآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394-01-20
38765تهرانازگلمستغلاتفروش95کارشناسیکارشناسی1394-01-20
38718تهرانازگلآپارتمانفروش1037,000,000721,000,0001394-01-19
38719تهرانازگلآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-01-19
38720تهرانازگلآپارتمانفروش1537,800,0001,193,400,0001394-01-19
38721تهرانازگلآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394-01-19
38722تهرانازگلآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001394-01-19
38578تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1326,200,000820,000,0001394-01-18
38577تهرانازگلآپارتمانفروش1668,000,0001,328,000,0001394-01-18
38172تهرانازگلآپارتمانفروش1558,600,0001,333,000,0001393-12-26
38171تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-12-26
38086تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393-12-25
38085تهرانازگلآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001393-12-25
37984تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش1476,000,000882,000,0001393-12-23
37985تهرانازگلآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001393-12-23
37988تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393-12-23
38002تهرانازگلآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001393-12-23
37956تهرانازگلآپارتمانفروش609,500,000570,000,0001393-12-20
37957تهرانازگلآپارتمانفروش1104,900,000539,000,0001393-12-20
37794تهرانازگلآپارتمانفروش2607,500,0001,950,000,0001393-12-19
37400تهرانازگلآپارتمانفروش1097,200,000784,800,0001393-12-14
37405تهرانازگلآپارتمانفروش1377,600,0001,041,200,0001393-12-14
Page top