املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ازگل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
90776تهرانازگلآپارتمانرهن7580,000,0001395/08/25
90694تهرانازگلآپارتمانفروش1537,500,0001,147,500,0001395/08/25
90693تهرانازگلآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001395/08/25
90692تهرانازگلآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001395/08/25
90566تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره982,700,00030,000,0001395/08/24
90321تهرانازگلمستغلاتفروش27510,000,0001,600,000,0001395/08/23
90319تهرانازگلآپارتمانفروش1497,500,0001,117,500,0001395/08/23
90323تهرانازگلآپارتمانفروش1707,700,0001,309,000,0001395/08/23
90317تهرانازگلآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001395/08/23
90261تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1104,000,00040,000,0001395/08/22
90125تهرانگلچین جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00050,000,0001395/08/20
89926تهرانازگلآپارتمانرهن120190,000,0001395/08/19
89925تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره731,800,00015,000,0001395/08/19
87876تهرانازگلآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001395/08/18
87477تهراناراجآپارتمانفروش1806,500,0001,170,000,0001395/08/18
89771تهرانبر ارتشاداریرهن110195,000,0001395/08/18
89772تهرانازگلآپارتمانرهن125190,000,0001395/08/18
89731تهرانازگلآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395/08/18
89730تهرانازگلآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395/08/18
89729تهرانازگلآپارتمانفروش1335,190,000690,000,0001395/08/18
89559تهراننوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1704,000,000100,000,0001395/08/16
89295تهرانازگلآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/08/12
89294تهرانازگلآپارتمانفروش1357,400,0001,000,0001395/08/12
88790تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره2203,000,000100,000,0001395/08/06
88714تهرانازگلآپارتمانفروش1346,850,000918,000,0001395/08/06
Page top