املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,209 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24136تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش733,500,000255,500,0001393-08-15
24137تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش756,400,000480,000,0001393-08-15
24138تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش1244,200,000520,800,0001393-08-15
24139تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش966,900,000662,400,0001393-08-15
24140تهراناقدسیه - گلزارآپارتمانفروش1087,600,000820,800,0001393-08-15
24141تهراناقدسیهمستغلاتفروش1655,835,0001,750,000,0001393-08-15
24142تهرانالهیهآپارتمانفروش27015,000,0004,050,000,0001393-08-15
24143تهرانالهیهآپارتمانفروش11610,000,0001,160,000,0001393-08-15
24144تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001393-08-15
24145تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001393-08-15
24146تهرانایرانپارسآپارتمانفروش1374,300,000589,100,0001393-08-15
24147تهرانباغ فیضآپارتمانفروش745,000,000370,000,0001393-08-15
24148تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1053,600,000378,000,0001393-08-15
24149تهرانبرق الستومآپارتمانفروش1335,200,000691,600,0001393-08-15
24150تهرانبرق آلستومآپارتمانفروش1005,600,000560,000,0001393-08-15
24151تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1375,800,000794,600,0001393-08-15
24152تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش1105,200,000572,000,0001393-08-15
24153تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001393-08-15
24155تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش1207,000,000840,000,0001393-08-15
24156تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001393-08-15
24157تهرانپاسداران - بهستانمستغلاتفروش18011,300,0001393-08-15
24158تهرانرامین جنوبیآپارتمانفروش956,600,000627,000,0001393-08-15
24159تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393-08-15
24161تهرانپونکآپارتمانفروش706,800,000442,000,0001393-08-15
24162تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانفروش804,950,000396,000,0001393-08-15
24163تهرانپامبر مرکزیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001393-08-15
24164تهرانشهرک نفتآپارتمانفروش805,375,000430,000,0001393-08-15
24165تهرانپونک - شهرک نفت آپارتمانفروش965,350,000513,600,0001393-08-15
24166تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش804,375,000350,000,0001393-08-15
24167تهرانتهرانپارس - تیراندازآپارتمانفروش1346,800,000911,200,0001393-08-15
Page top