املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,208 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
25862تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش1154,000,000460,000,0001393-08-27
25863تهرانستارخان - توحیدآپارتمانفروش614,840,000295,000,0001393-08-27
25864تهرانجردن - ناهیدکلنگیفروش54220,000,0001,084,000,0001393-08-27
25865تهرانجردناداریفروش707,500,000525,000,0001393-08-27
25617تهرانکریمخانآپارتمانفروش875,100,000443,700,0001393-08-26
25618تهرانکریمخاناداریفروش1603,200,000512,000,0001393-08-26
25619تهرانگاندیآپارتمانفروش2548,000,0002,032,000,0001393-08-26
20635تهرانسلمان فارسیآپارتمانفروش452,670,000120,000,0001393-08-26
25620تهرانگرگان - نامجوآپارتمانفروش843,200,000268,800,0001393-08-26
25621تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-08-26
25622تهرانگیشاآپارتمانفروش894,200,000373,800,0001393-08-26
25623تهرانگیشاآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001393-08-26
25624تهرانگرگان - نامجوکلنگیفروش90500,000,0001393-08-26
25625تهرانکریمخانمستغلاتفروش1801,900,0005,700,000,0001393-08-26
25626تهرانگیشااداریفروش1707,000,0001,190,000,0001393-08-26
25670تهرانسیدخندانآپارتمانفروش555,200286,000,0001393-08-26
25770تهراندکتر قریبآپارتمانفروش504,000,000200,000,0001393-08-26
25771تهرانآجودانیهآپارتمانفروش24514,000,0003,430,000,0001393-08-26
25772تهرانآجودانیهآپارتمانفروش19011,000,0002,090,000,0001393-08-26
25773تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش2,60015,000,0001393-08-26
25774تهرانآریاشهرآپارتمانفروش614,200,000256,200,0001393-08-26
25775تهرانجردن - آفریقااداریفروش6010,000,000600,000,0001393-08-26
25776تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش814,500,000364,500,0001393-08-26
25777تهرانآیت الله کاشانیکلنگیفروش56018,000,00010,080,000,0001393-08-26
25778تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش937,900,000734,700,0001393-08-26
25779تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1246,500,000806,000,0001393-08-26
25780تهرانازگلآپارتمانفروش1406,000,000840,000,0001393-08-26
25781تهرانازگلآپارتمانفروش1445,000,000720,000,0001393-08-26
25782تهرانآفریقاآپارتمانفروش1686,000,0001,008,000,0001393-08-26
25783تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش725,555,000400,000,0001393-08-26
Page top