املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,211 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28836تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1196,100,000725,900,0001393-09-30
28837تهراندولتآپارتمانفروش1217,500,000907,500,0001393-09-30
28023تهراناختیاریه شمالی مستغلاتفروش1,25012,000,00015,000,000,0001393-09-29
28808تهراناول نیروی هواییآپارتمانفروش533,867,000205,000,0001393-09-29
28343تهرانشریعتی - قلهکزمینفروش2,80026,000,00072,800,000,0001393-09-29
28667تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش906,600,000594,000,0001393-09-29
28668تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش765,800,000440,800,0001393-09-29
28669تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش885,200,000457,600,0001393-09-29
28670تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش755,200,000390,000,0001393-09-29
28671تهرانباغ فیضآپارتمانفروش403,750,000150,000,0001393-09-29
28672تهرانالهیهآپارتمانفروش24512,000,0001393-09-29
28673تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش605,100,000306,000,0001393-09-29
28674تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش754,200,000315,000,0001393-09-29
28675تهرانپونک - شهرک نفتآپارتمانفروش744,800,000355,200,0001393-09-29
28676تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش685,000,000340,000,0001393-09-29
28677تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش524,300,000223,600,0001393-09-29
28678تهرانقنات کوثرکلنگیفروش30011,000,0003,300,000,0001393-09-29
28679تهرانجردنآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001393-09-29
28680تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393-09-29
28681تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001393-09-29
28682تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش805,500,000440,000,0001393-09-29
28683تهراناقدسیهآپارتمانفروش806,375,000510,000,0001393-09-29
28684تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش534,340,000230,000,0001393-09-29
28685تهراندولتآپارتمانفروش1379,500,0001,301,500,0001393-09-29
28686تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش587,070,000410,000,0001393-09-29
28694تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش855,400,000459,000,0001393-09-29
28695تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش754,000,000300,000,0001393-09-29
28696تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش504,600,000230,000,0001393-09-29
28697تهرانازگلآپارتمانفروش1509,200,0001,380,000,0001393-09-29
28698تهرانالهیهآپارتمانفروش11514,000,0001,610,000,0001393-09-29
Page top