املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,211 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38204تهرانستارخانآپارتمانفروش645,100,000326,400,0001393-12-26
38203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1265,950,000750,000,0001393-12-26
38202تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1358,100,0001,093,500,0001393-12-26
38200تهراندروس - هدایتآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393-12-26
38201تهراندولت - قناتاداریفروش13511,000,0001,485,000,0001393-12-26
38177تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001393-12-26
38082تهرانکاشانکآپارتمانفروش1139,000,0001,017,000,0001393-12-25
38083تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1356,500,000877,500,0321393-12-25
38096تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش846,500,000546,000,0001393-12-25
38094تهرانآجودانیهآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001393-12-25
38093تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش724,030,000290,000,0001393-12-25
38092تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش623,700,000229,400,0001393-12-25
38091تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001393-12-25
38090تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش555,200,000286,000,0001393-12-25
38089تهراناشرف اصفهانیآپارتمانفروش605,500,000330,000,0001393-12-25
38088تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش875,500,000478,500,0001393-12-25
38087تهرانسیمون بولیوارآپارتمانفروش1155,300,000609,500,0001393-12-25
38086تهرانازگلآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393-12-25
38084تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1054,285,000450,000,0001393-12-25
38085تهرانازگلآپارتمانفروش686,500,000442,000,0001393-12-25
38111تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش654,925,000320,000,0001393-12-25
38110تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش12110,500,0001,270,500,0001393-12-25
38109تهرانپونک - بلوار عدلآپارتمانفروش1106,700,000737,000,0001393-12-25
38108تهرانبلوارفردوسکلنگیفروش4658,000,0001,280,000,0001393-12-25
38107تهراناقدسیهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393-12-25
38106تهرانتهرانپارس - چهارمآپارتمانفروش1053,400,000357,000,0001393-12-25
38105تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001393-12-25
38104تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1355,500,000742,500,0001393-12-25
38103تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش536,200,000328,600,0001393-12-25
38102تهرانپاسداراناداریفروش809,500,000760,000,0001393-12-25
Page top