املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,208 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38164تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393-12-26
38165تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001393-12-26
38166تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1755,200,000910,000,0001393-12-26
38167تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش2615,500,0001,435,500,0001393-12-26
38168تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001393-12-26
38169تهرانکاشانی - بلوار تعاونآپارتمانفروش804,250,000340,000,0001393-12-26
38170تهراننیاورانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001393-12-26
38171تهرانازگل - اراجآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-12-26
38198تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانفروش1358,700,0001,174,500,0001393-12-26
38199تهراندروسآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-12-26
38197تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش924,000,000370,000,0001393-12-26
38196تهرانتهرانپارسکلنگیفروش2507,000,0001,421,000,0001393-12-26
38195تهرانایران زمین شمالیآپارتمانفروش836,000,000498,000,0001393-12-26
38194تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش635,700,000359,100,0001393-12-26
38193تهرانتهرانپارسآپارتمانفروش1003,600,000360,000,0001393-12-26
38192تهرانبلوار پروینآپارتمانفروش924,000,000368,000,0001393-12-26
38191تهرانهرویآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001393-12-26
38187تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1067,500,000795,000,0001393-12-26
38188تهرانفردوس غربآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393-12-26
38189تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش674,400,000294,800,0001393-12-26
38190تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1189,500,0001,121,000,0001393-12-26
38210تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1015,500,000555,500,0001393-12-26
38209تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش956,600,000630,000,0001393-12-26
38208تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1088,200,000885,600,0001393-12-26
38207تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش717,800,000560,000,0001393-12-26
38206تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش956,600,000630,000,0001393-12-26
38205تهراندریان نوآپارتمانفروش1375,300,000726,100,0001393-12-26
38204تهرانستارخانآپارتمانفروش645,100,000326,400,0001393-12-26
38203تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1265,950,000750,000,0001393-12-26
38202تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1358,100,0001,093,500,0001393-12-26
Page top