املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,030 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
45023تهرانپیروزیکلنگیفروش3608,600,0002,800,000,0001394-03-24
45024تهرانپیامبر شرقیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001394-03-24
45025تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001394-03-24
45026تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش825,605,000460,000,0001394-03-24
45027تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1367,000,000952,000,0001394-03-24
45028تهرانپاسدارانمستغلاتفروش68012,000,0008,160,000,0001394-03-24
45029تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-03-24
45030تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش964,000,000384,000,0001394-03-24
45031تهرانکارگر شمالیکلنگیفروش24011,000,0001,947,000,0001394-03-24
45032تهراناختیاریهآپارتمانفروش12015,000,0001,500,000,0001394-03-24
45033تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001394-03-24
45034تهرانپاسداران - سروستانکلنگیفروش54613,500,0001394-03-24
45035تهراناقدسیهکلنگیفروش31010,000,0001,600,000,0001394-03-24
45007تهرانجردن - اسفندیاریآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-03-23
45009تهراناثنى عشرىآپارتمانفروش515,000,000255,000,0001394-03-23
45011تهراننازی آبادزمینفروش3,000کارشناسیکارشناسی1394-03-23
43964تهرانحصارکآپارتمانفروش602,000,000120,000,0001394-03-21
44090تهرانانبار نفتآپارتمانفروش452,200,000100,000,0001394-03-21
44138تهرانتهرانپارس - باقریآپارتمانمعاوضه923,900,000360,000,0001394-03-21
44237تهرانمیدان 69آپارتمانفروش43190,000,0001394-03-21
44453تهرانسازمان مركزيآپارتمانفروش514,100,000209,000,0001394-03-21
44708تهرانامام خمینیآپارتمانفروش433,500,000150,000,0001394-03-21
26841تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش3,6006,800,000240,000,000,0001394-03-20
44766تهراناشرفی - زارعمستغلاتفروش83011,330,0005,200,000,0001394-03-20
44853تهرانمیرزاباباییکلنگیفروش20044,000,000,0001394-03-20
Page top