املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,030 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
45541تهرانمرزدارانآپارتمانفروش864,360,000375,000,0001394-03-28
45543تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش954,500,000427,500,0001394-03-28
45571تهرانکیهانیآپارتمانفروش622,300,000142,000,0001394-03-28
45492تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش50023,000,0001394-03-27
45493تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش1788,000,0001,424,000,0001394-03-27
19988تهرانکمیل - خرمشهرآپارتمانفروش622,580,000160,000,0001394-03-27
40880تهراناختیاریهکلنگیفروش15010,835,000650,000,0001394-03-27
45404تهرانکمیل - خرمشهرآپارتمانفروش62160,000,0001394-03-27
45475تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1066,500,000689,000,0001394-03-27
45476تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1624,500,000729,000,0001394-03-27
45477تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001394-03-27
45478تهرانپارک ملتکلنگیفروش56026,000,0001394-03-27
45481تهرانولنجکآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394-03-27
45482تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش17015,500,0002,635,000,0001394-03-27
45483تهرانولنجکآپارتمانفروش16010,500,0001,680,000,0001394-03-27
45484تهرانولنجکآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0641394-03-27
45487تهرانهفت تیرآپارتمانفروش834,100,000340,300,0001394-03-27
45488تهرانمفتح جنوبیآپارتمانفروش656,500,000422,500,0001394-03-27
45489تهراننیروی هواییآپارتمانفروش833,620,000300,000,0001394-03-27
45490تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1214,800,000580,800,0001394-03-27
45491تهراننیروی هواییآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-03-27
45494تهرانجمال آبادآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001394-03-27
45495تهرانمیردامادآپارتمانفروش826,500,000533,000,0001394-03-27
45496تهرانمیردامادآپارتمانفروش1387,400,0001,021,200,0001394-03-27
45497تهرانمیردامادآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394-03-27
Page top