املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,009 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
50431تهراناشرفی - باهنرآپارتمانفروش894,200,000373,800,0001394-05-12
50432تهرانشهرک هماآپارتمانفروش1429,100,0001,292,200,0001394-05-12
50436تهرانشهرک قائمآپارتمانفروش1305,600,0001,000,000,0001394-05-12
50437تهرانبلوار اوشانآپارتمانفروش1047,000,000728,000,0001394-05-12
50438تهرانالهیهآپارتمانفروش11517,000,0001,955,000,0001394-05-12
50439تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001394-05-12
50440تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-05-12
50441تهرانباغ فیضآپارتمانفروش743,700,000273,800,0001394-05-12
50442تهرانباغ فیضآپارتمانفروش1204,200,000504,000,0001394-05-12
50443تهرانورزی جنوبیآپارتمانفروش1325,400,000712,800,0001394-05-12
50444تهرانبلوار فردوس شرقآپارتمانفروش934,300,000400,000,0001394-05-12
50445تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانفروش1125,000,000560,000,0001394-05-12
50447تهرانسردار جنگلکلنگیفروش34014,000,0003,444,000,0001394-05-12
50448تهرانپونک - همیلاآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-05-12
50449تهرانپاسدارانکلنگیفروش49024,000,0008,064,000,0001394-05-12
50450تهرانپاسدارانکلنگیفروش1,18012,000,00012,000,000,0001394-05-12
50451تهرانپاسداران - بهستانآپارتمانفروش35210,000,0003,520,000,0001394-05-12
50452تهرانپونکآپارتمانفروش115500,000,0001394-05-12
50453تهرانبلوار پاک نژادکلنگیفروش26017,500,0003,640,000,0001394-05-12
50454تهرانبلوار پیامآپارتمانفروش18415,000,0002,760,000,0001394-05-12
50455تهرانشهرک بامآپارتمانفروش1306,800,000884,000,0001394-05-12
50456تهرانعلامه شمالیآپارتمانفروش16012,000,0001,920,000,0001394-05-12
50457تهرانجشنوارهکلنگیفروش605,200,000900,000,0001394-05-12
50458تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1385,000,000690,000,0001394-05-12
50459تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394-05-12
Page top