املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,030 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
52331تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1085,740,000620,000,0001394-06-02
52332تهرانورزی جنوبیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-06-02
52333تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش1606,500,0001,040,000,0001394-06-02
52334تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1475,500,0001394-06-02
52335تهرانپونک - اشرفیآپارتمانفروش834,000,000332,000,0001394-06-02
52336تهرانستارخانآپارتمانفروش1304,700,000611,000,0001394-06-02
52337تهرانباغ فیضآپارتمانفروش855,200,000442,000,0001394-06-02
52338تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001394-06-02
52339تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش13012,000,0001,656,000,0001394-06-02
52340تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش933,440,000320,000,0001394-06-02
52341تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش20412,000,0002,448,000,0001394-06-02
52342تهرانهرویآپارتمانفروش946,900,000648,600,0001394-06-02
52343تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانفروش835,300,000439,900,0001394-06-02
52344تهرانالهیهآپارتمانفروش31015,000,0001394-06-02
52345تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1116,100,000677,100,0001394-06-02
52346تهرانازگلآپارتمانفروش817,100,000575,100,0001394-06-02
52347تهراناقدسیهآپارتمانفروش1896,500,0001,230,000,0001394-06-02
52348تهرانعلامه جنوبیآپارتمانفروش18612,000,0002,232,000,0001394-06-02
52349تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1407,200,0001,008,000,0001394-06-02
52350تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانفروش1238,800,0001,082,400,0001394-06-02
52351تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش935,500,000511,500,0001394-06-02
52352تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001394-06-02
52353تهرانحسین آبادآپارتمانفروش656,000,000390,000,0001394-06-02
52456تهرانجشنوارهکلنگیفروش60010,000,00012,000,000,0001394-06-02
52138تهرانشهدای شمالیآپارتمانفروش1963,800,000744,800,0001394-06-01
Page top