املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 32,936 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
52775تهرانسردار جنگلکلنگیفروش1009,500,0002,194,500,0001394-06-05
52776تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش834,819,277400,000,0001394-06-05
52777تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001394-06-05
52778تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانفروش1127,100,000795,200,0001394-06-05
52779تهرانباغ فیضکلنگیفروش606,500,000279,500,0001394-06-05
52780تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش48010,500,0001394-06-05
52781تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1036,500,000670,000,0001394-06-05
52782تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش916,800,000618,800,0001394-06-05
52783تهرانپاسدارانکلنگیفروش39013,000,0002,860,000,0001394-06-05
52784تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانفروش1455,300,0001394-06-05
52785تهرانستارخان - بهبودیمستغلاتفروش2205,500,0001,210,000,0001394-06-05
52786تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش938,800,000818,400,0001394-06-05
52787تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش18716,000,0001,200,000,0001394-06-05
52788تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394-06-05
52789تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش883,318,000292,000,0001394-06-05
52790تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1486,500,0001394-06-05
52791تهرانبلوار فردوس غربآپارتمانفروش655,200,000338,000,0001394-06-05
52792تهرانپاسداران - بهارستانآپارتمانفروش855,294,000450,000,0001394-06-05
52793تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1567,900,0001,232,400,0001394-06-05
52794تهرانالهیهآپارتمانفروش80025,000,0001394-06-05
52795تهرانشهرک مخابراتآپارتمانفروش1195,800,000690,200,0001394-06-05
52796تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش14313,500,0001394-06-05
52797تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1306,900,000897,000,0001394-06-05
52798تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1521,350,000,0001394-06-05
52799تهراندربندزمینفروش5,0008,500,00042,500,000,0001394-06-05
Page top