املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,010 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
53270تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1424,200,000596,400,0001394-06-09
53271تهرانازگلآپارتمانفروش926,200,000570,400,0001394-06-09
53272تهرانسیمون بولیوارکلنگیفروش1005,500,000825,000,0001394-06-09
53273تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-06-09
53274تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1154,800,000552,000,0001394-06-09
53275تهراناقدسیهآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-06-09
53276تهراناقدسیهآپارتمانفروش1587,000,0001,100,000,0001394-06-09
53277تهراناقدسیهآپارتمانفروش1767,300,0001,284,800,0001394-06-09
53278تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش1259,500,0001,187,500,0001394-06-09
53279تهرانامیرآباد شمالیکلنگیفروش22512,135,0001,250,000,0001394-06-09
53280تهرانسیندختآپارتمانفروش1508,000,000480,000,0001394-06-09
53281تهرانسازمان جنوبیآپارتمانفروش954,500,000430,000,0001394-06-09
53282تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش725,000,000360,000,0001394-06-09
53283تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1174,000,000468,000,0001394-06-09
52991تهرانستارخانآپارتمانفروش985,800,000568,400,0001394-06-08
52993تهرانستارخان - بهبودیآپارتمانفروش1335,500,000511,500,0001394-06-08
52994تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش2,95040,000,00060,600,000,0001394-06-08
52995تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش956,000,000570,000,0001394-06-08
52996تهراندارآبادآپارتمانفروش1956,700,0001394-06-08
52997تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانفروش1065,800,000614,800,0001394-06-08
52998تهرانجنت آبادکلنگیفروش3959,500,0001394-06-08
52999تهرانجلفا - ارسبارانآپارتمانفروش94530,000,0001394-06-08
53000تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش117440,000,0001394-06-08
53001تهرانسهروردی - آپاداناکلنگیفروش43520,000,0004,400,000,0001394-06-08
53002تهرانریحانی شمالیآپارتمانفروش706,200,000434,000,0001394-06-08
Page top