املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,207 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94437تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001395/10/05
94444تهرانکاشانک آپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001395/10/05
94445تهرانولنجکآپارتمانفروش11112,162,0001,350,000,0001395/10/05
94443تهراننیاورانآپارتمانفروش2149,000,0001,926,000,0001395/10/05
94441تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش18020,000,0001395/10/05
94435تهرانشهرک محلاتیآپارتمانفروش1455,862,000850,000,0001395/10/05
94440تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1379,500,0001,301,500,0001395/10/05
94442تهرانپور ابتهاجآپارتمانفروش21012,000,0002,520,000,0001395/10/05
94439تهرانسوهانکآپارتمانفروش1657,200,0001,188,000,0001395/10/05
94434تهراناقدسیهآپارتمانفروش14013,500,0001,890,000,0001395/10/05
94433تهراناقدسیهآپارتمانفروش15513,000,0002,015,000,0001395/10/05
94423تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1659,500,0001,567,500,0001395/10/05
94432تهراننارمککلنگیفروش787,900,0001395/10/05
94415تهرانفاطمیآپارتمانفروش824,146,000340,000,0001395/10/05
94430تهرانسامان جنوبیآپارتمانفروش604,335,000260,000,0001395/10/05
94406تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1175,500,000643,500,0001395/10/05
94417تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1604,500,000720,000,0001395/10/05
94422تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش1765,900,0001,038,400,0001395/10/05
94414تهرانفاطمیآپارتمانفروش1336,500,000864,500,0001395/10/05
94410تهرانسهروردی شمالیکلنگیفروش16811,000,0001395/10/05
94400تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانفروش14159,000,000831,900,0001395/10/05
94394تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1807,300,0001,314,000,0001395/10/05
94391تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانفروش1377,000,000959,000,0001395/10/05
94388تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1085,800,000626,400,0001395/10/05
94429تهراننارمکآپارتمانفروش725,900,000424,800,0001395/10/05
94431تهرانمهر جنوبیآپارتمانفروش654,200,000273,000,0001395/10/05
94428تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1026,000,000612,000,0001395/10/05
94427تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1216,500,000786,500,0001395/10/05
94426تهرانهفت تیرآپارتمانفروش1834,500,000823,500,0001395/10/05
94425تهرانلارستان آپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001395/10/05
Page top