املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,209 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
81042تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش13011,000,0001,458,000,0001395-05-17
81041تهرانفاطمیآپارتمانفروش1985,050,0001,000,000,0001395-05-17
81040تهراندولتشاه غربیآپارتمانفروش16712,000,0002,004,000,0001395-05-17
81039تهرانکامرانیهآپارتمانفروش1339,022,0001,200,000,0001395-05-17
81038تهرانفرمانیهمستغلاتفروش7516,000,0001395-05-17
81037تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20011,000,0001395-05-17
81036تهرانشیخ بهاییکلنگیفروش200کارشناسیکارشناسی1395-05-17
81035تهرانگیشاآپارتمانفروش1605,800,000928,000,0001395-05-17
81034تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1015,346,000540,000,0001395-05-17
81033تهرانفردوس شرقآپارتمانفروش855,100,000433,500,0001395-05-17
81032تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش8410,000,000840,000,0001395-05-17
81031تهرانسهروردیآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001395-05-17
81030تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1636,000,000978,000,0001395-05-17
81029تهرانگیشاآپارتمانفروش915,494,000500,000,0001395-05-17
81028تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش8710,000,000870,000,0001395-05-17
81027تهرانمطهریآپارتمانفروش1884,500,000846,000,0001395-05-17
81026تهرانمطهریآپارتمانفروش785,800,000452,400,0001395-05-17
81025تهرانمطهریآپارتمانفروش1415,800,000817,800,0001395-05-17
81024تهرانهفت تیرآپارتمانفروش943,989,000375,000,0001395-05-17
81023تهرانبهار شمالیآپارتمانفروش1134,500,000508,500,0001395-05-17
81022تهرانیوسف آبادآپارتمانفروش956,800,000646,000,0001395-05-17
81021تهرانجهان آراآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001395-05-17
81020تهرانفاطمی غربیآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001395-05-17
81019تهرانمظفری خواهآپارتمانفروش977,000,000679,000,0001395-05-17
81018تهرانظفرآپارتمانفروش150450,000,0001395-05-17
81017تهرانصادقیهمستغلاتفروش8510,000,0001395-05-17
81016تهرانسازمان آبآپارتمانفروش905,300,000477,000,0001395-05-17
81015تهرانشیخ بهاییآپارتمانفروش1259,500,0001,187,500,0001395-05-17
81014تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش776,428,000495,000,0001395-05-17
81013تهرانسهروردی شمالیآپارتمانفروش2486,850,0001,698,800,0001395-05-17
Page top