املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,211 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18797تهراندروسآپارتمانفروش26012,200,0003,172,000,0001393-06-29
18798تهراندروسآپارتمانفروش1208,800,0001,056,000,0001393-06-29
18799تهراندروسآپارتمانفروش1508,800,0001,320,000,0001393-06-29
18800تهرانستارخانمستغلاتفروش4085,500,0002,244,000,0001393-06-29
18801تهرانستارخانآپارتمانفروش764,000,000304,000,0001393-06-29
18802تهراندولتآپارتمانفروش13710,500,0001,438,500,0001393-06-29
18803تهراندولتآپارتمانفروش1686,300,0001,033,200,0001393-06-29
18804تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش15413,000,0002,002,000,0001393-06-29
18805تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1008,700,000870,000,0001393-06-29
18806تهرانزعفرانیهاداریفروش13521,000,0002,835,000,0001393-06-29
18807تهرانزعفرانیه _ آصفآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001393-06-29
18808تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش452,600,000117,000,0001393-06-29
18809تهرانسبلانآپارتمانفروش503,400,000170,000,0001393-06-29
18810تهرانسبلان شمالیآپارتمانفروش663,500,000231,000,0001393-06-29
18811تهرانستارخانمستغلاتفروش60013,500,0001393-06-29
18812تهراندریان نوآپارتمانفروش1255,700,000712,500,0001393-06-29
18813تهرانستارخان _شادمانآپارتمانفروش954,600,000437,000,0001393-06-29
18814تهرانستارخان _ خوش شمالیآپارتمانفروش705,200,000364,000,0001393-06-29
18815تهرانستارخانزمینفروش282کارشناسیکارشناسی1393-06-29
18816تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانفروش704,714,286330,000,0001393-06-29
18817تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش814,080,000330,000,0001393-06-29
18818تهرانسردارجنگلآپارتمانفروش724,800,000345,600,0001393-06-29
18819تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001393-06-29
18820تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393-06-29
18821تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش17612,000,0002,112,000,0001393-06-29
18822تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1608,000,0001,344,000,0001393-06-29
18823تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش5911,000,000649,000,0001393-06-29
18824تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش827,500,000615,000,0001393-06-29
18825تهرانسعادت آبادآپارتمانفروش1349,200,0001,232,800,0001393-06-29
18826تهرانسهروردی شمالیتجاریفروش2445,000,0001393-06-29
Page top