املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,204 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18735تهرانالهیهآپارتمانفروش27216,000,0004,352,000,0001393-06-29
18736تهرانالهیهآپارتمانفروش23016,000,0003,680,000,0001393-06-29
18737تهرانالهیهآپارتمانفروش16016,000,0002,560,000,0001393-06-29
18738تهرانالهیهآپارتمانفروش10216,000,0001,632,000,0001393-06-29
18739تهرانبلوارفردوسآپارتمانفروش544,390,000237,000,0001393-06-29
18740تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1564,000,000624,000,0001393-06-29
18741تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش1086,400,000691,200,0001393-06-29
18742تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش944,735,000445,090,0001393-06-29
18743تهرانبلوار فردوساداریفروش1205,900,000708,000,0001393-06-29
18745تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش734,250,000310,000,0001393-06-29
18746تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش804,930,000394,400,0001393-06-29
18749تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش885,000,000440,000,0001393-06-29
18750تهرانبلوار فردوسآپارتمانفروش654,650,000302,250,0001393-06-29
18751تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش915,730,000521,430,0001393-06-29
18752تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش625,500,000341,000,0001393-06-29
18753تهرانبنی هاشمآپارتمانفروش504,800,000240,000,0001393-06-29
18754تهرانپاسدارانآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001393-06-29
18755تهرانپاسداراناداریفروش709,000,000630,000,0001393-06-29
18756تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانفروش1208,800,0001,056,000,0001393-06-29
18757تهرانپاسدارانآپارتمانفروش655,080,000330,000,0001393-06-29
18758تهرانپاسدارانآپارتمانفروش6010,000,000600,000,0001393-06-29
18759تهرانپاسدارانآپارتمانفروش5512,000,000660,000,0001393-06-29
18760تهرانسردار جنگلآپارتمانفروش654,000,000260,000,0001393-06-29
18762تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش1403,600,000504,000,0001393-06-29
18763تهرانپونکآپارتمانفروش626,450,000399,900,0001393-06-29
18766تهرانپونکآپارتمانفروش1024,300,000438,600,0001393-06-29
18768تهرانپونکآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393-06-29
18769تهرانپونکآپارتمانفروش575,500,000313,500,0001393-06-29
18770تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش845,400,000453,600,0001393-06-29
18771تهرانتجریشآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001393-06-29
Page top