املاک تهران: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات تهران

تهرانarrowتهران : 33,208 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19493تهراناقدسیهآپارتمانفروش1346,350,000850,000,0001393-07-02
19494تهراناقدسیهاداریفروش80کارشناسیکارشناسی1393-07-02
19495تهرانامیرآبادآپارتمانفروش1564,200,000655,200,0001393-07-02
19496تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001393-07-02
19497تهرانامیرآبادآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001393-07-02
19498تهرانسیندخت شمالی آپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001393-07-02
19499تهرانامیر آباد شمالیاداریفروش785,000,000390,000,0001393-07-02
19500تهرانباغ فیضآپارتمانفروش673,500,000234,500,0001393-07-02
19501تهرانباغ فیضآپارتمانفروش844,000,000336,000,0001393-07-02
19204تهرانظفر کلنگیفروش56116,000,0008,976,000,0001393-07-01
19111تهرانکرمان جنوبیآپارتمانفروش404,300,000172,000,0001393-07-01
19112تهرانکرمان جنوبیکلنگیفروش1206,250,000750,000,0001393-07-01
19113تهرانمقدس اردبیلیزمینفروش195کارشناسیکارشناسی1393-07-01
19114تهرانمرزدارانمستغلاتفروش9277,500,0001393-07-01
19115تهرانمرزدارانآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001393-07-01
19116تهرانمرزدارانآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001393-07-01
19117تهرانمرزدارانآپارتمانفروش06,300,000409,500,0001393-07-01
19118تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1657,200,0001,188,000,0001393-07-01
19119تهرانمرزدارانآپارتمانفروش784,500,000351,000,0001393-07-01
19121تهرانجردن - ظفراداریفروش6611,400,000752,400,0001393-07-01
19122تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1357,000,000945,000,0001393-07-01
19123تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001393-07-01
19124تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1644,800,000787,200,0001393-07-01
19125تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش747,500,000555,000,0001393-07-01
19126تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001393-07-01
19127تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش945,300,000498,200,0001393-07-01
19128تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393-07-01
19129تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1456,000,000870,000,0001393-07-01
19130تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانفروش1875,700,0001,065,900,0001393-07-01
19131تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1715,900,0001,008,900,0001393-07-01
Page top