املاک تهران: جستجوی املاک و مسکن استان تهران

تهران : 33,557 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96266تهران192 شرقيمستغلاتفروش1409,000,0001,200,000,0001396/07/25
96216تهراننفتآپارتمانفروش737,800,000750,000,0001396/07/25
96210تهرانهاشمیآپارتمانفروش772,600,000203,000,0001396/07/25
96296تهرانمرادیآپارتمانفروش813,750,000303,750,0001396/07/24
96298تهرانوحدت اسلامیآپارتمانفروش782,250,000175,500,0001396/07/24
96294تهرانابوذرآپارتمانفروش642,273,000156,000,0001396/07/24
96227تهرانگلستانیآپارتمانفروش762,142,000165,000,0001396/07/24
96289تهرانشهرک بروجردیآپارتمانفروش882,273,000200,000,0001396/07/24
95379تهرانسهروردیاداریرهن و اجاره702,500,00050,000,0001396/07/24
95375تهران35متری قصر فیروزهاداریفروش534,624,000245,000,0001396/07/24
95377تهرانریحانیآپارتمانفروش875,860,000510,000,0001396/07/24
95378تهرانسهروردیاداریفروش676,645,000445,000,0001396/07/24
95376تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره871,950,00050,000,0001396/07/24
95380تهراننیاوران، بوکانمغازهفروش1424,640,000345,000,0001396/07/24
95374تهرانقصر فیروزهاداریرهن6043,000,0001396/07/24
96247تهرانمنطقه ایرانآپارتمانرهن90130,000,0001396/07/24
96251تهرانوليعصراداریفروش84400,000,0001396/07/23
96137تهرانشهرانآپارتمانفروش1303,800,000495,000,0001396/07/23
96154تهراناجاره دار آپارتمانفروش602,700,000162,000,0001396/07/23
96295تهرانمرادیتجاریرهن و اجاره1,00015,000,00050,000,0001396/07/23
95354تهرانویلا جنوبیتجاریفروش1,000,000150,000,0001396/07/22
74477اسلامشهرشهرک صنعتیمغازهپیش فروش63300,00018,900,0001396/07/22
96284تهرانخیابان کاشانیآپارتمانفروش654,500,000298,000,0001396/07/22
84513تهرانشهرزيبا، کاشانیاداریفروش654,500,000295,000,0001396/07/22
96219تهرانکارگر شمالیآپارتمانفروش864,900,000420,000,0001396/07/19
Page top