املاک کرج: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات کرج

البرزarrowکرج : 611 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
55461کرجعظيميهآپارتمانرهن7035,000,0001394-06-30
55295کرجاندیشهمغازهفروش1510,000,000150,000,0001394-06-28
55089کرجفاز سه آپارتمانفروش88150,000,0001394-06-26
55088کرج مارلیککلنگیفروش1302,000,000616,000,0001394-06-25
55052کرجکردانزمینفروش600130,00078,000,0001394-06-24
54363کرججاده چالوس باغفروش1,000400,000400,000,0001394-06-18
53917کرجچالوسباغفروش1,200583,000700,000,0001394-06-16
42790کرجبلوار موذن آپارتمانفروش60110,000,0001394-06-15
21521کرج45 متری گلشهرمغازهفروش527,200,000375,000,0001394-06-14
51948کرجکرج - کردانزمینفروش5,000140,000700,000,0001394-05-28
33636کرججاده فردیسمغازهفروش3210,000,000360,000,0001394-05-26
51816کرجنفتآپارتمانرهن7020,000,0001394-05-25
50746کرجمیانجادهآپارتمانفروش75933,00070,000,0001394-05-15
50630کرجخ برغانآپارتمانرهن و اجاره64430,00010,000,0001394-05-14
48982کرجمهر ویلاآپارتمانفروش1462,300,000335,800,0001394-05-10
49147کرجرجایی شهرآپارتمانفروش1702,700,000460,000,0001394-05-03
49256کرجبلوار امیر کبیرآپارتمانرهن و اجاره67350,00010,000,0001394-05-03
28517کرجگلشهرتجاریاجاره551,300,0001394-04-29
48778کرج45متری گلشهرآپارتمانپیش فروش751,350,000100,000,0001394-04-29
46592کرجمهر شهرآپارتمانفروش971,700,000160,000,0001394-04-19
47306کرجگلشهرآپارتمانفروش1212,300,000280,000,0001394-04-19
47803کرجمهر ویلاآپارتمانرهن و اجاره107450,00040,000,0001394-04-18
47254کرجگلزار غربیاداریرهن و اجاره60600,00030,000,0001394-04-10
45842کرجشاهین ویلامغازهرهن و اجاره9300,0003,000,0001394-03-31
45402کرجباغستانآپارتمانفروش75107,000,0001394-03-27
44829کرجفردیسویلافروش1431,460,000320,000,0001394-03-22
44239کرجچهارباغزمینفروش900166,000150,000,0001394-03-21
44267کرجاندیشه فاز 4آپارتمانفروش1131,328,000150,000,0001394-03-21
44402کرججهانشهرآپارتمانفروش90260,000,000260,000,0001394-03-21
44936کرجشاهین ویلاآپارتمانفروش1251,720,000215,000,0001394-03-21
Page top