املاک کرج: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات کرج

البرزarrowکرج : 611 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71378کرجگوهردشتمغازهرهن و اجاره504,000,00050,000,0001395-01-15
71340کرججهانشهرآپارتمانفروش2054,878,0001,000,000,0001395-01-14
70676کرجبلوار طالقانیمغازهفروش30011,000,0005,500,000,0001394-12-25
69126کرجشهرک وحدتتجاریرهن و اجاره2141,300,00020,000,0001394-11-27
69190کرججواد آبادویلامعاوضه23114,000,0003,250,000,0001394-11-27
68117کرجمحمدشهرباغفروش20,000350,0007,000,000,0001394-11-17
68018کرجماشین سازی عابدیزمینفروش15,000120,0001,800,000,0001394-11-14
66850کرجمنظريهآپارتمانفروش130کارشناسیکارشناسی1394-11-03
48741کرجمهرشهر ویلافروش19010,000,0001,900,000,0001394-10-27
65498کرجمهر شهرآپارتمانفروش100140,000,0001394-10-16
64326کرجمهر شهرزمینمع2,170کارشناسیکارشناسی1394-10-05
64336کرجمهر شهرزمینفروش2,170کارشناسیکارشناسی1394-10-05
63893کرجشاهین ویلامغازهمعاوضه354,000,0001394-09-30
63887کرجبنی نجار مغازهفروش901,000,00090,000,0001394-09-30
63627کرجارنگه باغفروش5501,000,000550,000,0001394-09-28
63367کرجشهرک بعثتآپارتمانفروش1241,250,000155,000,0001394-09-25
62936کرجمصباحآپارتمانفروش4665,000,00065,000,0001394-09-22
62813کرجمحمد شهرباغفروش806320,000258,000,0001394-09-18
46034کرجکلاک بالازمینفروش2803,200,000900,000,0001394-09-14
62262کرجعلی آباد گونهویلافروش601,040,00053,000,0001394-09-10
61843کرجفردیس آپارتمانفروش701,200,00084,000,0001394-09-07
60425کرجمهر ویلاآپارتمانفروش1072,250,000240,000,0001394-08-23
59867کرج میدان آزادگان آپارتمانفروش1013,400,000343,400,0001394-08-17
59294کرجگرمدرهآپارتمانرهن و اجاره50150,00015,000,0001394-08-11
41022کرجحصارکآپارتمانفروش68100,000,0001394-07-15
56704کرجگوهر دشتآپارتمانمعاوضه165500,000,0001394-07-12
56705کرجگوهر دشتآپارتمانرهن و اجاره16550,00035,000,0001394-07-12
56114کرجمحمد شهرآپارتمانفروش651,100,00071,500,0001394-07-05
55945کرج هفت تیرآپارتمانرهن 8044,000,0001394-07-04
55959کرجسه راه گوهر دشتتجاریمعاوضه3604,000,0001,440,000,0001394-07-04
Page top