املاک کرج: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات کرج

البرزarrowکرج : 611 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
812کرجفردیسآپارتمانفروش100450,00045,000,0001390-06-24
797کرجمهر شهرزمینفروش109130,00014,170,0001390-06-23
801کرججهانشهرآپارتمانفروش1301,100,000133,000,0001390-06-23
795کرجفردیسآپارتمانفروش100450,00045,000,0001390-06-22
784کرجکیانمهرآپارتمانفروش85530,00045,000,0001390-06-21
770کرجدولت آبادویلافروش200900,000180,000,0001390-06-20
757کرجمنطقه 6 آپارتمانفروش94620,00058,000,0001390-06-19
747کرجمارلیک آپارتمانفروش786,500,00051,000,0001390-06-18
748کرجحیدرآبادویلافروش150500,00075,000,0001390-06-18
742کرج عظیمیهآپارتمانفروش77830,00064,000,0001390-06-17
732کرجچهارراه طالقانیمغازهفروش3520,000,000700,000,0001390-06-16
734کرجفردیسزمینفروش300400,000120,000,0001390-06-16
706کرج یوسف آبادویلافروش150450,00065,000,0001390-06-14
711کرج45متریآپارتمانفروش110550,00060,000,0001390-06-14
696کرج فردیسآپارتمانفروش75500,00037,500,0001390-06-13
703کرج فردیسزمینفروش5,000250,0001,200,000,0001390-06-13
686کرجمهرشهرآپارتمانفروش72800,00057,600,0001390-06-11
670کرجبلوار ارمآپارتمانفروش85920,00078,200,0001390-06-07
667کرجملاردآپارتمانفروش72750,00054,000,0001390-06-06
377کرجمیدان سپاهآپارتمانفروش115650,00074,750,0001390-06-02
379کرجمیدان سپاهآپارتمانمعاوضه115650,00074,750,0001390-06-02
619کرجمهر شهرویلافروش1,000995,000995,000,0001390-06-02
624کرجملاردآپارتمانفروش57650,00035,000,0001390-06-02
626کرجباغستانآپارتمانفروش2501,050,00079,000,0001390-06-02
628کرجفردیسآپارتمانفروش56625,00035,000,0001390-06-02
631کرجگلشهرآپارتمانفروش2001,250,000168,750,0001390-06-02
633کرجکمالشهرویلافروش160560,00065,000,0001390-06-02
637کرججمهوریآپارتمانفروش5001,200,00078,000,0001390-06-02
639کرججهانشهرآپارتمانفروش1331,350,000180,000,0001390-06-02
644کرجمهرشهرآپارتمانپیش فروش90710,00064,000,0001390-06-02
Page top