املاک کرج: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات کرج

البرزarrowکرج : 538 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96305کرجبهار غربیآپارتمانفروش1061,566,000166,000,0001396/08/02
96309کرجدانشکدهمغازهرهن و اجاره16010,000,000100,000,0001396/08/02
95382کرجشبنمآپارتمانفروش771,402,000108,000,0001396/08/01
95591کرجگرمدره، امیرکبیرآپارتمانفروش832,300,000190,000,0001396/07/27
96197کرجارغوان شرقیآپارتمانفروش832,300,000191,000,0001396/05/23
95945کرجگلستانکباغفروش5,000600,0003,000,000,0001396/05/19
96088کرجطالقانی شمالیتجاریفروش154,000,000600,000,0001396/05/17
96152کرجبلوار طالقانی شمالیمغازهمعاوضه20914,000,0002,950,000,0001396/05/05
70676کرجبلوار طالقانیمغازهفروش30011,000,0005,500,000,0001396/05/05
96134کرجشهرستانکباغفروش340650,000221,000,0001396/05/04
95718کرجکمالشهرزمینفروش1,4001,000,0001,400,000,0001396/04/21
96020کرجکانال غربی آپارتمانفروش921,850,000170,000,0001396/04/10
96053کرججاده چالوسویلافروش1,500150,000350,000,0001396/04/07
96039کرجامیرکبیرباغفروش200300,00060,000,0001396/04/03
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,0001396/03/24
95986کرجذوب آهنآپارتمانفروش1302,440,000323,000,0001396/03/22
95852کرجهفت تیر، دانش آموزتجاریفروش9006,000,000,0001396/03/13
95736کرجفردیس، سه راه حافظیهمغازهفروش245,000,000120,000,0001396/03/01
95697کرجدانشگاهآپارتمانفروش1401,200,000165,000,0001396/02/25
95468کرجماهدشت، کیانمهرآپارتمانفروش8248,000,0001396/02/16
95687کرجگلشهر، اختر شرقیآپارتمانفروش75165,000,0001396/02/15
95571کرجباغستانآپارتمانفروش60860,00052,000,0001396/02/11
74747کرجرزکان نوزمینفروش10,000900,0009,000,000,0001396/02/03
95619کرجفردیس، شهرک ارمویلامعاوضه170360,000,0001396/01/31
95558کرجمحمدشهر، همایون ویلاآپارتمانفروش1081,500,000162,000,0001396/01/20
Page top