املاک کرج: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات کرج

البرزarrowکرج : 611 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95382کرجشبنمآپارتمانفروش771,402,000108,000,0001396/03/08
95591کرجگرمدره، امیرکبیرآپارتمانفروش832,300,000190,000,0001396/03/01
95736کرجفردیس، سه راه حافظیهمغازهفروش245,000,000120,000,0001396/03/01
95697کرجدانشگاهآپارتمانفروش1401,200,000165,000,0001396/02/25
95718کرجکمالشهرزمینفروش1,4001,000,0001,400,000,0001396/02/23
95468کرجماهدشت، کیانمهرآپارتمانفروش8248,000,0001396/02/16
95687کرجگلشهر، اختر شرقیآپارتمانفروش75165,000,0001396/02/15
95571کرجباغستانآپارتمانفروش60860,00052,000,0001396/02/11
74747کرجرزکان نوزمینفروش10,000900,0009,000,000,0001396/02/03
95619کرجفردیس، شهرک ارمویلامعاوضه170360,000,0001396/01/31
95558کرجمحمدشهر، همایون ویلاآپارتمانفروش1081,500,000162,000,0001396/01/20
95526کرجگلستانک، باغ صالحیباغفروش5,000350,0001,750,000,0001396/01/15
52989کرجشهرک بعثتآپارتمانفروش1261,452,000183,000,0001396/01/09
95371کرجبلوار انقلابویلافروش4202,400,0001,000,000,0001396/01/05
95491کرجخیام غربیآپارتماناجاره50500,0001395/12/28
95455کرجماهدشتآپارتماناجاره831,500,0001395/12/06
95449کرجمهدی آبادزمینفروش5,00080,000400,000,0001395/12/04
95429کرجگلستان 1زمینفروش125800,000100,000,0001395/12/01
95399کرجخیام شرقیآپارتمانپیش فروش1353,400,000459,000,0001395/11/21
81669کرجشهرک سعادتیهزمینفروش1,040کارشناسیکارشناسی1395/11/04
82585کرجميدان امام حسينتجاریفروش56023,500,0001,300,000,0001395/11/02
95342کرجتختیکلنگیرهن و اجاره90100,00025,000,0001395/10/24
87149کرجکمالشهرباغفروش17,000420,0007,150,000,0001395/10/06
84755کرجباغستان غربی آپارتمانخرید781,600,000125,000,0001395/10/03
84197کرجنواب صفویآپارتمانفروش2001,500,000170,000,0001395/10/03
93945کرجکردانویلامعاوضه4,100900,000,0001395/09/29
87846کرجطالقانیاداریرهن200200,000,0001395/08/23
85446کرجهفت تیر آپارتمانفروش762,000,000152,000,0001395/07/25
78006کرجشاهین ویلاتجاریرهن و اجاره300700,000210,000,0001395/06/30
78733کرجشاهین ویلامستغلاتفروش300700,000210,000,0001395/06/30
Page top