املاک اردبیل: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات اردبیل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95628اردبیلبعثتآپارتمانرهن و اجاره110285,0008,000,0001396/01/31
95543اردبیلامام خمینی آپارتماناجاره90100,0001396/01/16
50117اردبیلگردنه حیران ویلافروش900744,000670,000,0001394-05-11
23467اردبیلخیابان حمزه زادهزمینفروش1705,000,000850,000,0001393-08-07
23468اردبیلشهرک حافظآپارتمانرهن و اجاره150750,0005,000,0001393-08-07
23469اردبیلشهرک حافظآپارتمانفروش1031,700,000175,100,0001393-08-07
23470اردبیلشهرک حافظآپارتمانرهن12550,000,0001393-08-07
23471اردبیلکشاورزآپارتمانرهن و اجاره1701,000,00015,000,0001393-08-07
23474اردبیلشهرک حافظآپارتمانفروش1202,300,000276,000,0001393-08-07
23478اردبیلشهرک حافظآپارتمانفروش1011,800,000181,800,0001393-08-07
23480اردبیلشهرک حافظآپارتمانفروش120230,000276,000,0001393-08-07
23481اردبیل16 متری عباسیآپارتمانرهن12040,000,0001393-08-07
14689اردبیلخیابان یحیویآپارتمانپیش فروش1401,429,000200,000,0001393-07-20
15075اردبیلخیابان 24 متریآپارتمانفروش751,130,00085,000,0001393-03-29
14602اردبیلخیابان شاهدآپارتمانفروش801,375,000110,000,0001392-12-05
13479اردبیل20 کیلو متریمستغلاتفروش2,000250,000,0001391-11-06
2682اردبیلشهرك آزاديآپارتمانفروش1351,100,000135,000,0001390-08-03
1911اردبیلباکری- خ 13 آبانمغازهفروش211,238,00026,000,0001390-07-25
1261اردبیلامام خمینیمغازهفروش614,000,00084,000,0001390-07-13
1262اردبیلشیخ صفیمغازهفروش109,000,00090,000,0001390-07-13
937اردبیلارشقزمینفروش54,3102,500135,775,0001390-07-05
Page top