املاک چمستان: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات چمستان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27725چمستانجاده کلودهویلافروش240500,000115,000,0001393-09-18
27726چمستانآمل - چمستانویلافروش220615,000135,000,0001393-09-18
27727چمستان آمل به چمستانویلافروش270515,000139,000,0001393-09-18
27728چمستان آمل به چمستانویلافروش700205,000,0001393-09-18
27567چمستانچمستانویلافروش230165,000,0001393-09-17
27375چمستانولیسدهزمینفروش1,000100,000,0001393-09-16
27374چمستانچمستان ویلافروش210180,000,0001393-09-15
25608چمستانکراتکتیویلافروش217کارشناسیکارشناسی1393-08-25
14376چمستانشیخ فضل اللهویلافروش270150,000,0001392-10-05
14377چمستانخیابان شیخ فضل اللهویلافروش255100,000,0001392-10-05
14378چمستانخیابان شیخ فضل اللهویلافروش2,350340,000,0001392-10-05
14375چمستانخیابان شیخ فضل اللهویلافروش25580,000,0001392-10-03
14342چمستانخیابان سنگتابویلامعاوضه2301,160,000145,000,0001392-09-16
14302چمستانخیابان شیخ فضل الله نوریویلافروش250340,00085,000,0001392-08-28
14303چمستانخیابان شیخ فضل الله نوریویلافروش280536,000150,000,0001392-08-28
14304چمستانخیابان شیخ فضل الله نوریویلافروش255392,000100,000,0001392-08-28
14071چمستانخیابان معصوم 17ویلافروش200300,00055,000,0001392-06-08
14041چمستانخیابان سعادت آبادویلافروش300434,000130,000,0001392-05-31
14032چمستانخیابان میرناویلافروش500280,000140,000,0001392-05-29
14021چمستانخیابان شهربندویلافروش460350,000160,000,0001392-05-28
13741چمستانجاده آمل به چمستانزمینفروش500120,00060,000,0001392-02-07
13742چمستانجاده آمل به چمستانویلافروش230370,00085,000,0001392-02-07
13709چمستانسالده علیاویلافروش270260,00070,000,0001392-01-31
12687چمستانجاده چمستان به آملویلافروش320280,00090,000,0001391-05-14
2700چمستانسعادت آبادویلافروش2203,000,00065,000,0001390-08-03
2089چمستانسعدین کلازمینفروش14,300150,0002,145,000,0001390-07-27
1945چمستانامامویلامعاوضه240585,00070,000,0001390-07-25
1428چمستانامام - مرزندهویلافروش100550,00055,000,0001390-07-16
1218چمستانشیخ فضل اله نوری ویلافروش240450,00058,000,0001390-07-12
1225چمستانشیخ فضل اله نوری ویلافروش612125,00076,500,0001390-07-12
Page top