املاک چالوس: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات چالوس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
96187چالوسکشاورزانویلافروش60014,300,000,0001396/05/28
96205چالوسرادیو دریاآپارتمانفروش832,100,000175,000,0001396/05/24
95858چالوسبهارویلامعاوضه400650,000,000650,000,0001396/03/09
95637چالوسنمک آبرودآپارتمانفروش135750,000,0001396/02/03
95391چالوسخط8زمینفروش2,5831,500,0004,000,000,0001395/11/12
95351چالوسدریانوردانزمینفروش42,300991,00042,000,000,0001395/10/26
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسی1395/10/25
86010چالوسنارنجستانزمینفروش240650,000156,000,0001395/10/07
83503چالوس شهید صفریزمینفروش1,500398,000597,000,0001395/10/03
80909چالوس چالوس - نوشهرآپارتمانفروش1022,200,000225,000,0001395-05-14
79022چالوسعربخیلزمینفروش197150,00030,000,0001395-04-26
78076چالوسفرج آبادزمینفروش580350,000203,000,0001395-04-15
77560چالوسکریم آبادویلارهن850150,000,0001395-04-12
76965چالوسامام رضامغازهفروش2015,000,000300,000,0001395-03-31
76150چالوسمیچکارویلافروش4001,000,000,0001395-03-22
75133چالوسهچیرودزمینفروش307300,00092,000,0001395-03-09
71689چالوسبر رودخانهزمینفروش3,000250,000750,000,0001395-01-19
62829چالوسهچیرودویلافروش200170,000,0001394-09-22
56456چالوسشالیزارزمینفروش240420,000100,000,0001394-07-08
56457چالوسکیاکلازمینفروش200280,00055,000,0001394-07-08
54623چالوسهچیرود زمینفروش1,8853,000,0005,000,000,0001394-06-21
53158چالوسفرهنگآپارتمانفروش105178,500,0001394-06-09
53159چالوسبام چالوسزمینفروش2,111650,0001,300,000,0001394-06-09
53160چالوسرادیو دریازمینفروش2802,500,000700,000,0001394-06-09
52007چالوس رادیو دریازمینفروش300300,00090,000,0001394-05-29
Page top