املاک نوشهر: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات نوشهر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95661نوشهربهار آزادیتجاریرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001396/02/09
95634نوشهرکمربندی زمینفروش3,000150,000450,000,0001396/02/02
95494نوشهرلالهزمینفروش15,000350,0005,000,000,0001396/01/05
95387نوشهرخیریانتجاریرهن و اجاره4208,000,00080,000,0001395/11/11
95340نوشهرشمشادویلافروش300180,000,000180,000,0001395/10/23
86828نوشهرسماء كجورزمینفروش10,00045,000450,000,0001395/10/07
83245نوشهرخیابان کمربندی زمینفروش270220,00059,400,0001395/10/03
83193نوشهرسیسنگانویلافروش6002,000,0001,200,000,0001395/10/03
90979نوشهردهکده سبزویلافروش2731,280,000350,000,0001395/08/26
80306نوشهرلتینگانویلافروش240200,000,0001395-05-10
77نوشهرسیسنگانویلافروش243350,00085,000,0001395-04-01
74235نوشهرنوشهرزمینفروش333780,000259,740,0001395-02-13
65497نوشهرمارگیردهزمینفروش413411,000170,000,0001394-10-16
62988نوشهرآباندانکباغفروش70030,000,0001394-09-23
62827نوشهرروستای انارورزمینفروش710423,000300,000,0001394-09-21
54774نوشهرچلندرزمینفروش400400,000160,000,0001394-06-22
51818نوشهر بهار آزادیزمینفروش9,200350,0003,220,000,0001394-05-25
51714نوشهرکوشکسرازمینفروش650250,000175,000,0001394-05-24
49846نوشهرشهید کریمیویلافروش497600,000300,000,0001394-05-07
49200نوشهر15 خردادمستغلاتفروش65013,500,000,0001394-05-03
15412نوشهر بهار آزادیویلافروش1901,200,000120,000,0001394-03-09
43787نوشهرکندلوسویلافروش220750,000120,000,0001394-03-09
41060نوشهربنجیکولویلافروش550800,000,0001394-02-25
39821نوشهرونوشویلافروش1,2001,400,000,0001394-02-25
41061نوشهربنجیکولویلافروش530380,000,0001394-02-25
41954نوشهرونوشویلافروش350330,000,0001394-02-24
41435نوشهروازیوارویلافروش1,5001,700,000,0001394-02-20
41436نوشهرسی سنگانویلافروش4201,200,000,0001394-02-20
41437نوشهرونوشویلامعاوضه220300,000,0001394-02-20
40971نوشهرچیلکویلافروش9203,000,000,0001394-02-16
Page top