املاک محمودآباد: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات محمودآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26426محمودآبادخیابان امام زمینفروش154400,00061,600,0001393-09-05
26427محمودآبادخیابان آزادیمغازهفروش13820,000,0002,760,000,0001393-09-05
26428محمودآبادخیابان امام زمینفروش1,880350,000630,000,0001393-09-05
26362محمودآبادخیابان امام کلنگیفروش751,066,00080,000,0001393-09-02
26364محمودآبادخیابان امام کلنگیفروش901,780,000160,000,0001393-09-02
25956محمودآبادخیابان امام مغازهفروش4201,200,000,0001393-08-28
25957محمودآبادخیابان امام مغازهفروش4628,260,0001,300,000,0001393-08-28
25966محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1201,300,000156,000,0001393-08-28
26006محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1091,100,000120,000,0001393-08-28
26007محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش751,100,00082,500,0001393-08-28
26008محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش1371,170,000160,000,0001393-08-28
25767محمودآبادخیابان امام ویلافروش1501,000,000100,000,0001393-08-26
25768محمودآبادخیابان امام زمینفروش400900,000360,000,0001393-08-26
25769محمودآبادخیابان امام ویلافروش3001,765,000300,000,0001393-08-26
25607محمودآبادخ آزادیآپارتمانرهن8535,000,0001393-08-25
25604محمودآبادخیابان امام ویلافروش2001,139,000155,000,0001393-08-25
25605محمودآبادخیابان امام ویلافروش1,000250,000250,000,0001393-08-25
25606محمودآبادخیابان امام مغازهفروش656,150,000400,000,0001393-08-25
25609محمودآبادخیابان امام آپارتمانفروش781,300,000101,400,0001393-08-25
25610محمودآبادخیابان امام ویلافروش1651,085,000130,000,0001393-08-25
25611محمودآبادخ معلمویلافروش3001,165,000350,000,0001393-08-25
25612محمودآبادخ آزادیآپارتمانرهن13050,000,0001393-08-25
25613محمودآبادخیابان امام ویلافروش2401,430,000195,000,0001393-08-25
25614محمودآبادخیابان امام ویلارهن050,000,0001393-08-25
25615محمودآبادخ معلمویلافروش2001,620,000200,000,0001393-08-25
15149محمودآبادخیابان امام ویلافروش18085,000,0001393-08-24
18365محمودآبادروستای فرامدهزمینفروش285175,00050,000,0001393-06-26
18126محمودآبادشهرک قصر دریازمینفروش390800,000312,000,0001393-06-25
15466محمودآبادخشت سرزمینفروش30,000,000700,00021,000,000,0001393-06-05
14791محمودآبادکلوده - خیابان بنفشه1ویلافروش213900,00090,000,0001393-02-08
Page top