املاک سرخرود: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات سرخرود

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95694سرخرودنهارخوران آپارتمانفروش80272,000,0001396/02/16
95646سرخرودبهارزمینفروش350950,000332,500,0001396/02/04
94884سرخرودسرخرودویلافروش1,000500,000,0001395/10/07
85724سرخرودعزت آبادویلارهن25740,000,0001395/07/01
84823سرخرودعزت آبادویلافروش265450,000,0001395/06/27
81136سرخرودجاده سرخرودویلافروش204115,000,000115,000,0001395-05-20
74590سرخرودعزت آبادزمینمعاوضه190600,000114,000,0001395-02-21
71233سرخرودخط دریاآپارتمانفروش80184,000,0001394-12-27
61834سرخرودخط دریاویلااجاره250250,0001394-09-06
54977سرخرودناهارخورانآپارتمانپیش فروش500315,000,0001394-08-13
14969سرخرودوزرامحلهزمینفروش200350,00070,000,0001394-06-01
21076سرخرودوزرا محلهزمینفروش200295,00059,000,0001394-06-01
48098سرخرودخط دریازمینفروش961,300,000125,000,0001394-04-21
48099سرخرودعزت آبادزمینفروش211600,000126,000,0001394-04-21
41416سرخرودخط دریازمینفروش9002,000,0001,800,000,0001394-02-20
41278سرخرودجاده سرخرودمستغلاتفروش700150,0001,050,000,0001394-02-19
36486سرخرودسرخرودآپارتمانفروش78115,000,0001393-12-06
31694سرخروداحمد آبادویلافروش150250,000,0001393-10-23
31693سرخروددرویش آبادویلافروش300420,000,0001393-10-23
30390سرخروددرویش آبادویلافروش200280,000,0001393-10-12
29600سرخرودسرخرودآپارتمانپیش فروش902,200,0001393-10-07
28640سرخرودسرخرودویلافروش132250,000,0001393-09-28
28646سرخرودجاده سرخرودویلافروش260280,000,0001393-09-28
21221سرخرودسرخرودویلافروش400190,000,0001393-09-27
27675سرخرودبین آمل و سرخرودویلافروش220کارشناسیکارشناسی1393-09-18
16188سرخرودخط دریا آپارتمانفروش1252,200,000275,000,0001393-08-29
17290سرخرودسرخرود - هتل دریا زمینفروش1,8001,500,0002,700,000,0001393-08-29
18256سرخرودخط دریاویلافروش5002,000,000900,000,0001393-08-29
18366سرخرودخط دریاویلافروش5001,800,000900,000,0001393-08-29
19295سرخرودچاکسر ویلافروش1401,550,000260,000,0001393-08-29
Page top