املاک بابل: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات بابل

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95326بابلاصلی شهرمغازهفروش506,000,000300,000,0001395/11/07
95259بابلبابل به خشرودپیزمینفروش1,70060,000102,000,0001395/10/25
95328بابلکیاکلاویلافروش8075,000,0001395/10/19
78562بابلدرونکلاباغفروش3,80070,000266,000,0001395-04-22
76074بابلجاده کیاکلا زمینفروش200300,00060,000,0001395-03-21
71621بابلکمر بندی شرقیزمینفروش2201,000,000220,000,0001395-01-17
71230بابلخیابان نوابمغازهفروش81615,900,00012,900,000,0001394-12-26
62282بابل کمربندی امیرکلازمینفروش180800,000140,000,0001394-09-12
49678بابلشریعتیآپارتمانفروش861,850,000160,000,0001394-05-06
49120بابلمدرسمغازهفروش12935,000,0004,515,000,0001394-05-02
48653بابلجاده گنج افروززمینفروش235220,00051,000,0001394-04-29
47897بابلشهرک صنعتی رجهکارخانجاتفروش700160,00040,000,0001394-04-18
38222بابلدرونکلای شرقیباغفروش10,00035,000350,000,0001394-01-08
15226بابلاميرکلا - خیابان نيما يکزمینفروش307800,000248,000,0001393-04-30
14758بابلخیابان مصلی 33آپارتمانفروش461,200,00056,000,0001393-02-03
14708بابلخیابان گنج افروزآپارتمانفروش90115,000,0001393-01-25
14658بابلامیرکلا - خیابان طالقانیباغفروش1,000300,000300,000,0001392-12-25
14566بابلخیابان تویوتاآپارتمانفروش921,400,000128,800,0001392-12-08
14250بابلخیابان مدرسآپارتمانفروش1284,062,500520,000,0001392-08-05
1098بابلروشن آباد پائینباغفروش2,000150,000250,000,0001391-06-19
12174بابلگرجی آبادزمینفروش3,3121,000,0003,312,000,0001390-12-06
7347بابل4 را امير كبيرآپارتمانمعاوضه1041,200,000125,000,0001390-08-28
4086بابلمدرسزمینفروش5753,480,0002,000,000,0001390-08-12
1786بابلمدرستجاریفروش665600,000400,000,0001390-07-23
1097بابلمیانکت آپارتمانفروش85710,000,00060,000,0001390-07-09
761بابل امیر کبیر غربیآپارتمانفروش1261,550,000195,000,0001390-06-19
92بابلشهرک صنعتی رجهکارخانجاتفروش3,108300,000,0001390-06-02
436بابلمیدان کشوریآپارتمانفروش86500,00043,000,0001390-06-02
581بابلشهاب نیاآپارتمانفروش78650,00051,000,0001390-06-02
Page top