املاک آمل: جستجوی املاک، مسکن و مستغلات آمل

مازندرانarrowآمل : 267 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95569آملهزارسنگرتجاریفروش2,3503,000,0007,050,000,0001396/02/30
95493آملدابودشتزمینفروش10,00065,000650,000,0001396/01/04
91990آملنورباغفروش65,000130,0008,450,000,0001395/09/09
89137آملآفتاب 70آپارتمانرهن و اجاره90800,0005,000,0001395/09/01
86939آملهرازآپارتمانفروش981,700,000166,600,0001395/09/01
88017آملخ نورمستغلاتفروش3002,000,000960,000,0001395/09/01
88018آمل هراز - آفتاب 64آپارتمانفروش1581,500,000237,000,0001395/09/01
72403آملاشكاركلاویلاخرید111991395/07/19
85633آملجاده چمستانباغخرید200200,00040,000,0001395/06/31
75475آمل آمل - کلودهویلافروش180180,000,0001395/06/27
69512آملآمل - چمستان ویلافروش250270,000,0001395/06/26
80303آملچمستانتجاریمعاوضه5,00015,000,000180,000,0001395-05-12
80304آملچمستان ویلافروش220180,000,0001395-05-12
80299آملآفتاب پنجمآپارتمانرهن و اجاره95800,0005,000,0001395-05-10
75658آملجاده ولیسدهویلافروش260140,000,0001395-03-16
75609آملبلوار طالقانیاداریفروش843,350,000280,000,0001395-03-15
45600آملبلوار طالقانیاداریفروش843,350,000280,000,0001395-03-14
75052آملبلوار بسیجآپارتمانفروش1101,500,000165,000,0001395-03-09
74474آملشیخ فضل الله نوریویلافروش260330,000,0001395-02-16
15498آملشهرک صنعتی کارخانجات فروش1,6502,000,000,0001395-01-10
71229آملروبروی چاپ اسکناس ویلافروش270125,000,0001394-12-26
70361آملکمربندی آمل محمود آبادتجاریمشارکت22,000کارشناسیکارشناسی1394-12-10
67266آملکمانگرکلاباغفروش2,80060,000170,000,0001394-11-07
66572آملجاده چمستان کارخانجاتفروش1,0001,000,000,0001394-11-05
65749آملطالب آملیمغازهفروش32کارشناسیکارشناسی1394-10-20
64819آملطالب آملیزمینفروش80,000کارشناسیکارشناسی1394-10-09
64820آملجاده هرازویلافروش70,000کارشناسیکارشناسی1394-10-09
62601آملروستاي انجپلویلافروش2301,050,000130,000,0001394-09-17
61756آمللاله 46ویلافروش1961,200,000140,000,0001394-09-05
58644آملخیابان هراززمینفروش40,000400,00016,000,000,0001394-08-18
Page top